Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

MATv Glow czyli Młodzieżowa Agencja Telewizji Pozytywnie Zakręconej - 2015

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych w Główczycach

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności społecznych, pozwalających im na lepszy start w dorosłe życie, takich jak: prowadzenie rozmów z osobami ważnymi, zdobywanie informacji, współpraca w grupie, prezentacja swojej pracy, swoich mocnych stron, podejmowanie decyzji, konsekwentne realizowanie planów.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie 25 młodych ludzi w wieku 13-19 lat z terenów wiejskich gminy Główczyce.

Opis projektu:

Tematami wiodącym projektu są telewizja i film, których tworzenie pozwoli młodym ludziom na uzyskanie nowych i rozwinięcie posiadanych umiejętności. Młodzież chce stworzyć lokalną telewizję przekazująca pozytywne wiadomości o tym co dzieje się ich gminie. Będą przeprowadzać rozmowy i reportaże z osobami ważnymi społecznie. Nagrywając wiadomości i tworząc filmy będą śledzili życie społeczności lokalnej, zasobów przyrody, działań kulturalno-sportowych na terenie Gminy. Od początku realizacji działań będą również tworzyli film o życiu grupy, projekcie, jego realizacji, o gminie, jej zasobach i społeczności lokalnej. Młodzi będą musieli nauczyć się współpracy w grupie, podziału obowiązków, tolerancji i zrozumienia inności. W czasie comiesięcznych spotkań będą sami przygotowywać posiłki, gotować obiady. Uczestnicy opracują logo grupy, zakupią koszulki promocyjne, przygotują również materiały promocyjne: ulotki, zakładki do książek, na których będą informować o adresie internetowym, pod którym będzie można oglądać ich pracę – wiadomości, reportaże, krótkie filmy. W projekcie przewidziane są wyjazdy edukacyjne oraz wyjazd studyjny w celu nawiązania współpracy z młodymi ludźmi z sąsiedniej gminy. Młodzież planuje dwu-dniowe zakończenie projektu, aby większa grupa społeczności lokalnej mogła w niem uczestniczyć. W sobotę seniorzy, w niedzielę rodziny, dzieci, młodzież – podczas spotkania popołudniowego odbędzie się prezentacja nagranego filmu o grupie, gminie i społeczności lokalnej, omówienie działań i rezultatów projektu oraz wręczenie dyplomów i statuetek dla uczestników projektu, partnerów i osób wspierających. Podczas realizacji projektu młodzi poznają swoje mocne strony, nauczą się planować i realizować skutecznie plany, osiągać wyznaczone cele z poczuciem satysfakcji i sprawczości.

Budżet projektu: 55 705 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2015

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych w Główczycach

Miejscowość: Główczyce

Ulica, nr domu i lokalu: Kościuszki 8

Kod pocztowy i Poczta: 76-220 Główczyce

Województwo: pomorskie

Powiat: słupski

Adres strony internetowej: –

MATv Glow czyli Młodzieżowa Agencja Telewizji Pozytywnie Zakręconej

Kościuszki 1, 76-220 Główczyce, Polska

Więcej