Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Między Narwią a Puszczą Knyszyńską, czyli młody i aktywny Juchnowiec - 2015

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw Nasza Natura

Cel:

Celem projektu jest rozwój umiejętności społecznych młodzieży poprzez wzrost wiary w siebie, poznanie swoich mocnych i słabych stron, nabycie praktycznych zdolności, zwiększenie umiejętności pracy w grupie oraz współpracy z instytucjami lokalnymi poprzez przygotowanie imprezy plenerowej dla mieszkańców i pracy nad materiałami promującymi Gminę.

Odbiorcy projektu:

Grupa 23 osób w wieku 14-19 lat mieszkających w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Opis projektu:

Tematem przewodnim projektu są walory turystyczne gminy Juchnowiec Kościelny, widziane oczyma młodzieży. Zadania cząstkowe projektu to: broszura promująca walory przyrodnicze i kulturowe gminy, która stworzona, zredagowana i wydana zostanie przez młodzież w nakładzie 1000 szt. Przez cały okres realizacji projektu młodzież będzie sama kręciła film o gminie: walory i bariery Gminy pokazane zostaną przez pryzmat młodych ludzi zamieszkujących Gminę JK. Kamera będzie towarzyszyła młodzieży podczas realizacji projektu, zbierania materiałów na broszurę, organizacji wystawy fotograficznej oraz imprezy plenerowej. Dodatkowo pojawią się wywiady z władzami/lokalną społecznością w instytucjach użyteczności publicznej, szkołach i na ulicach. Podsumowaniem filmu będzie jego oficjalna premiera zorganizowana dla wszystkich mieszkańców, połączona z wystawą oraz promocją broszury. Najważniejszym elementem działań promocyjnych, ale i wpływającym na osobisty rozwój grupy młodzieży -będzie przygotowanie imprezy plenerowej, która zawierać będzie szereg elementów związanych z zainteresowaniami młodych, ale także poruszać aspekty walorów turystycznych gminy poprzez organizację gry miejskiej. W trakcie projektu młodzież będzie brała udział w warsztatach fotograficznych, filmowych oraz odbędzie kurs pierwszej pomocy. Każdy zakończony etap działań będzie wspólnie świętowany spędzaniem razem czasu przy ognisku, na pizzy, czy na strzelnicy. Młodzi w trakcie projektu poznają otoczenie pod kątem jego możliwości i barier (zarówno walory oraz instytucje) oraz zdobędą praktyczne umiejętności, które w przyszłości mogą ukierunkować ich zawodowe wybory (film, fotografia, pierwsza pomoc, animacja czasu). Nawiążą współpracę z Gminą i GOK. Nabędą umiejętności komunikacyjne i interpersonalne dzięki pracy w grupie.

Budżet projektu: 47 500 zł

Dotacja: 37 500 zł

Rocznik: 2015

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw Nasza Natura

Miejscowość: Ignatki Osiedle

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Przejezdna 6/32

Kod pocztowy i Poczta: 16-001 Kleosin

Województwo: podlaskie

Powiat: białostocki

Adres strony internetowej: http://naszanatura.com.pl

Między Narwią a Puszczą Knyszyńską, czyli młody i aktywny Juchnowiec

Przejezdna 4, 16-061 Ignatki-Osiedle, Polska

Więcej