Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzi – samorządni - 2014

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec w Tłuśćcu

Cel:

Przybliżenie grupie uczestników i innym mieszkanców gminy idei samorządu i samorządności, a poprzez praktyczne działania uzmysłowienie korzyści, jakie przyniosło ustanowienie samorzadu terytorialnego oraz to, że każdy mieszkaniec ma wpływ na sprawy jego najbliższego srodowiska.

Odbiorcy projektu:

15 osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej oraz starszej, wywodząca się spośród uczestników RKG RS 2010.

Opis projektu:

Projekt polega na zapoznaniu przedstawicieli młodzieży z trzech gminnych gimnazjów ze strukturą samorządu w Polsce oraz organizacją pracy lokalnego samorządu. Podczas 6 godzinnych zajęć z pracownikami gminy i radnymi różnych szczebli samorządu, młodzi zapoznają się z kluczowymi stanowiskami w UG, dowiadują się jaki zakres kompetencji ma wójt, sekretarz czy skarbnik. Poznają zadania i role Rady Gminy. Istotnym elementem zajęć jest poznanie struktury budżetu gminy, skąd czerpie ona dochody i jakie wydatki realizuje. Następnie uczestnicy w swoim środowisku szkolnym i miejscu zamieszkania zbiorą informacje o problemach młodzieży, których rozwiązanie leży w zakresie zadań gminy. Podczas spotkania zespołów w macierzystych szkołach przygotowywane są treści wystąpień na sesje Rady Gminy, podczas której młodzież przedstawi swoje problemy i ewentualne propozycje ich rozwiązania. Być może w niektórych sprawach uczestnicy zostaną zaproszeni do dalszych prac w ramach komisji stałych RG. Całość zakończy uroczysta gala, podczas której zaprezentowany zostanie szerokiej publiczności realizowany projekt, dorobek samorządów na przestrzeni 25 lat, sprawy poruszane przez młodzież na sesji oraz te, które zostały rozwiązane dzięki interwencji młodzieży. Gale zwieńczy koncert zespołu – impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców. Organizacjami współpracującymi podczas projektu będą: Rada Sołecka Wsi Tłuściec oraz zespół folklorystyczny 'Sami Swoi’ z Tłuścca, stali partnerzy przy większości działań Stowarzyszenia.

Budżet projektu: 5 100 zł

Dotacja: 3 000 zł

Rocznik: 2014

Nitka: Konkurs Specjalny

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec w Tłuśćcu

Miejscowość: Tłuściec

Ulica, nr domu i lokalu: Tłuściec 61

Kod pocztowy i Poczta: 21-564 Tłuściec

Województwo: lubelskie

Powiat: bialski

Adres strony internetowej: –

Młodzi – samorządni

Tłuściec 73, 21-564, Polska

Więcej