Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Azymut na wygraną – wygrywasz przyszłość. - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość w Chociszewie

Cel:

Prezentacja i upowszechnienie metody Projektu Modelowego „Azymut na wygraną” wśród 20 organizacji pozarządowych i instytucji. Przekazanie tym organizacjom i instytucjom wiedzy niezbędnej do prowadzenia działań we własnych środowiskach zgodnie z wypracowaną w naszym Projekcie Modelowym metodą. Wsparcie finansowo i merytorycznie dwóch wybranych w konkursie organizacji lub instytucji.

Odbiorcy projektu:

Uczestnicy rekrutowani będą z różnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, szkół, świetlic wiejskich, bibliotek, rad sołeckich i parafialnych, OSP i fundacji. Beneficjentami będą z jednej strony uczestnicy projektu, którzy poznają nową metodę i zdobędą umiejętności konieczne do podmiotowego zarządzania projektem, a z drugiej młodzież, która będąc uczestnikiem projektów realizowanych przez przeszkolone osoby zdobędzie kompetencje społeczne ułatwiające lepszy start w dorosłe życie. Dotacja -koszty materiałów i sprzętu, catering, dojazdy, wsparcie 2 organizacji.

Opis projektu:

Działania zakładają zorganizowanie dwóch 15 godzinnych szkoleń dla dwóch 20 osobowych grup z 20 różnych organizacji. Szkolenia będą składały się z dwóch etapów; teoretycznego i praktycznego. W pierwszym zostanie zaprezentowana przez naszych trenerów metoda realizacji projektu i jej efektów. W drugim – praktycznym, zostaną poprowadzone warsztaty, które wyposażą uczestniczących w szkoleniu w praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne wprowadzenie naszej metody na ich terenie oraz samodzielną realizację działań opisanych w projekcie Modelowym. W etapie praktycznym każdy uczestnik praktycznie przećwiczy zdobyta wiedzę i udoskonali swoje umiejętności pracując w małych zespołach z trenerami. Pomoc praktyczną stanowić będzie młodzież, która uczestniczyła w projekcie @2-Azymut na wygraną. Zajęcia będą prowadzone w sposób atrakcyjny z aktywnym udziałem uczestników. Taka forma pracy umożliwi uczestnikom własną ocenę efektów metody oraz rozwiązanie pojawiających się trudności czy problemów.

Budżet projektu: 26 800 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Projekty Modelowe – Replikacje

Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość w Chociszewie

Miejscowość: Chociszewo

Ulica, nr domu i lokalu: Chociszewo 44

Kod pocztowy i Poczta: 66-304 Brójce

Województwo: lubuskie

Powiat: międzyrzecki

Adres strony internetowej: –

Azymut na wygraną – wygrywasz przyszłość.

Chociszewo 6, 66-304, Polska

Więcej