Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wygraj przyszłość - 2012

Realizowany przez:

Ludowy Klub Sportowy Dwernicki w Stoczku Łukowskim

Cel:

Celem projektu jest upowszechnienie metod i narzędzi prazy z młodzieżą opisanych w publikacji 'Miasto – skarbnica umiejętności’ wśród min. 40 osób z 20 instytucji pracujących z młodzieżą z terenu całego kraju w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2013 r. poprzez przeprowadzenie szkoleń i warsztatów, a także indywidualne wsparcie merytoryczne odbiorców projektu, czego efektem będzie
realne wykorzystanie powyższych narzędzi w nowych środowiskach lokalnych.

Odbiorcy projektu:

Projekt jest skierowany do osób zajmujących się problematyką młodzieży reprezentujących różne organizacje, instytucje takie jak: ngo, szkoły, biblioteki i domy kultury, kluby sportowe, harcerstwo, grupy parafialne, OSP, szkoły itp. Nie chcemy zamykać szkolenia nikomu, ze względu na status, a brać pod uwagę charakter i możliwość wykorzystania naszych narzędzi.

Opis projektu:

Przewidziano działania: rekrutację, która po doświadczeniach z ubiegłorocznego wdrażania projektu objęła by głównie teren najbliższych województw, ale bez zamykania na teren całego kraju i prowadzona była poprzez portale internetowe, prasę lokalną, ogłoszenia na portalach społecznościowych, stronie liderzy PAFW, Równać Szanse, NGO, poprzez listy do samorządów, e-maile i drogą pantoflową; warsztaty – 2 x po 2 dni dla 20 organizacji po 2 osoby. Warsztaty będą obejmować część teoretyczną i praktyczną, podczas której uczestnicy najpierw sami wezmą udział w grze terenowej lub/i spacerze multimedialnym, a następnie sami będą musieli ją stworzyć; współpracę z wybranymi i zainteresowanymi organizacjami. Z 2 organizacjami, którymi przyznane zostaną środku do wykorzystania w celu wdrożenia prezentowanych narzędzi zawiązana zostanie ścisła współpraca, wizyty na miejscu, konsultacje różnymi kanałami, z pozostałymi organizacjami utrzymywany będzie stały kontakt oraz udzielane będzie wsparcie merytoryczne. W efekcie 40 osób podniesie wiedzę na temat stosowania gier terenowych, spacerów multimedialnych i fotografii w pracy z młodzieżą, przynajmniej 6 organizacji zastosuje prezentowane narzędzia, a 2 zrobi to w ramach projektu.

Budżet projektu: 26 700 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Projekty Modelowe – Replikacje

Ludowy Klub Sportowy Dwernicki w Stoczku Łukowskim

Miejscowość: Stoczek Łukowski

Ulica, nr domu i lokalu: Pl. T. Kościuszki 1

Kod pocztowy i Poczta: 21-450 Stoczek Łukowski

Województwo: lubelskie

Powiat: łukowski

Adres strony internetowej: –

Wygraj przyszłość

Ostoi 7, 21-450 Stoczek Łukowski, Polska

Więcej