Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzieżowi Animatorzy Kreatywności, czyli przewodnicy wypraw w znane i nieznane. - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań w Ulanowie

Cel:

Celem projektu jest opracowanie i opisanie metodologii działań mających na celu aktywizację grup i środowisk młodzieżowych poprzez poprzez przygotowywanie młodzieżowych animatorów turystyki zdobywających umiejętność organizowania aktywnego wypoczynku dla siebie i innych oraz odkrywania i promowania walorów własnej miejscowości, wydanie opracowanych materiałów w postaci publikacji adresowanej do młodzieży, osób dorosłych pracujących z młodzieżą i organizacji
oraz instytucji, które poszukują nowatorskich, lecz sprawdzonych sposobów pracy z młodzieżą, a także rozpowszechnienie tego projektu w nowych środowiskach.

Odbiorcy projektu:

Publikacja zostanie rozpropagowana wśród przedstawicieli władz gminy i stowarzyszeń działających na terenie gminy, oraz nauczyciele ZS w Ulanowie, w LGD w Nisku, z udziałem władzami powiatu i przedstawicielami stowarzyszeń działających na terenie powiatu niżańskiego oraz w Zespole Szkół w Kurzynie Średniej,Zespole Szkół w Kupnie(pow. kolbuszowski), oraz Klubie Turystycznm 'Koziołek Matołek’w Stalowej Woli(pow. stalowowolski).

Opis projektu:

Kilkuosobowa grupa członków SIL 'Przystań’ stworzy zespół redakcyjny i będzie pracowała nad przygotowaniem publikacji opisującej metodologię działań zastosowanych w zrealizowanym przez siebie projekcie 'W znane i nieznane’ oraz opracuje szczegółowy plan jej publikacji i upowszechnienia. Zespół zaprosi do współpracy kilkuosobową grupę młodzieży, której zadaniem będzie zebranie opinii uczestników projektu na temat zastosowanych w nim metod i form pracy(z
perspektywy czasu) oraz informacji na temat korzyści, jakie przyniósł udział w projekcie dla ich
dalszego funkcjonowania. Zostanie nawiązany kontakt z partnerskimi organizacjami w celu ustalenia
zasad i terminów spotkań promocyjnych oraz sposobu ewaluacji i weryfikacji efektów
projektu (informacje zwrotne od partnerów na temat wdrażania metody). Następnie zostanie zaplanowana szczegółowa struktura publikacji. Po jej zaakceptowaniu przez konsultanta zespół podzieli się zadaniami i będzie pracował nad zredagowaniem tekstów, wybraniem zdjęć, opracowaniem graficznym całej publikacji. Na cotygodniowych spotkaniach wszystkich członków zespołu będzie dokonywana ocena poszczególnych etapów pracy, dyskusja i nanoszenie poprawek w sytuacjach, kiedy pojawią się wątpliwości lub zrodzą nowe pomysły i rozwiązania. O opinię na temat publikacji będzie proszona również grupa liderów młodzieżowych (zdobycie wiedzy, na ile publikacja jest czytelna, zrozumiała i atrakcyjna dla młodzieży)Efekty pracy będą opiniowane przez konsultanta. Praca nad projektem będzie dokumentowana za pomocą krótkich sprawozdań i zdjęć. Informacje na ten temat znajdą się na stronie internetowej SIL 'Przystań’. Ostatni etap to promocja i upowszechnianie projektu.

Budżet projektu: 20 000 zł

Dotacja: 15 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Projekty Modelowe

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań w Ulanowie

Miejscowość: Ulanów

Ulica, nr domu i lokalu: ul. T. Buli 3

Kod pocztowy i Poczta: 37-410 Ulanów

Województwo: podkarpackie

Powiat: niżański

Adres strony internetowej: http://silprzystan.pl/

Młodzieżowi Animatorzy Kreatywności, czyli przewodnicy wypraw w znane i nieznane.

Turystyczna 6, 37-410 Ulanów, Polska

Więcej