Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Poprzez sztukę ku przyszłości - 2008

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Koczale

Cel:

Celem projektu jest nauka prezentacji własnej osoby na różnych płaszczyznach życia społecznego, wyzbycie się poczucia niższej wartości, kształtowanie umiejętności wyrażania siebie poprzez różne formy wypowiedzi, opanowanie tremy i stresu towarzyszącego każdemu publicznemu wystąpieniu, integrowanie młodzieży poprzez wspólną realizację działań, nabycie umiejętności kulturalnej sztuki komunikacji w grupie.

Odbiorcy projektu:

Projekt przeznaczony jest dla młodzieży naszej gminy w wieku 14 – 18 lat. Nabór uczestników jest dobrowolny i odbędzie się poprzez ogłoszenia umieszczane na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej naszej gminy. Połączenia PKS umożliwiają korzystanie z zajęć popołudniowych wszystkim chętnym, gdyż dojeżdżający uczniowie korzystają z biletów miesięcznych.

Opis projektu:

’Poprzez sztukę ku przyszłości’ to projekt realizowany w formie warsztatów przeznaczonych dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich. Projekt składa się z dwóch działań: warsztatów teatralnych i spektakli, które będą prezentowane dla wszystkich chętnych. Tematyka i forma projektu zostały zainspirowane przez młodzież, która zauważyła brak możliwości realizowania swoich pomysłów i rozwijania własnych umiejętności oraz pokonywania barier w prezentowaniu siebie na szerszym forum. Działanie I: to cykl warsztatów teatralnych, które będą obejmowały naukę różnych technik autoprezentacji poprzez zajęcia kreowania prawidłowej wypowiedzi słownej i pisemnej – tworzenie scenariuszy na podstawie własnych przeżyć i doświadczeń oraz osobowości scenicznych. Kształtowanie wizerunku zewnętrznego poprzez środki wypowiedzi teatralnej – panowanie nad negatywnymi emocjami, formą ekspresji mowy i ciała. Efektem warsztatów jest nauka prezentacji swoich umiejętności podczas różnych egzaminów, a także radzenia sobie z 'niechcianymi uczuciami’ podczas ważnych życiowych momentów, np.: poszukiwanie pracy. Działanie II: to pomysł młodzieży na utworzenie wielopokoleniowego teatru, w skład którego wchodzić będą uczestnicy warsztatów oraz chętni dorośli. Do realizacji spektakli byłyby wykorzystane scenariusze utworzone podczas warsztatów, a celem działania jest integrowanie młodzieży z różnych środowisk oraz kształtowanie aktywnej i bezinteresownej postawy w działaniu na rzecz lokalnej społeczności.

Budżet projektu: 13 901 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Koczale

Miejscowość: Koczała

Ulica, nr domu i lokalu: Klonowa 9

Kod pocztowy i Poczta: 77-220 Koczała

Województwo: pomorskie

Powiat: człuchowski

Adres strony internetowej: –

Poprzez sztukę ku przyszłości

Człuchowska 5, 77-220 Koczała, Polska

Więcej