Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Forum lokalne w Krasocinie - 2014

Realizowany przez:

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie

Cel:

Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do dyskusji i wspólnego działania organizacji i instytucji na rzecz młodzieży z terenu gminy Krasocin.

Odbiorcy projektu:

Uczestnicy Forum to przedstawiciele: organizacji pozarządowych z terenu gminy, OSP, klubów sportowych, samorządów lokalnych, instytucji publicznych, kadry szkół, rad sołeckich, parafii, osoby zainteresowane działalnością na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

Opis projektu:

Najważniejszym elementem promocji jest bezpośredni (w tym telefoniczny) kontakt z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje obecnie OSP Krasocin. Tym samym organizacja chce zbudować trzon grupy, która zapewni merytoryczną jakość Forum. Do promocji Forum zaangażowany jest Urząd Gminy oraz współpracujące instytucje, jak Gminna Biblioteka Publiczna i Związek OSP RP. Informacja o Forum przekazywana jest w prasie lokalnej i Internecie. Forum umożliwia: zobaczenie jak dorośli postrzegają młodzież, integrację osób pracujących z młodzieżą w gminie oraz inwentaryzację zasobów. Planowanym efektem Forum ma być zawiązanie grupy osób chcących przystąpić do przeprowadzenia diagnozy środowiska lokalnego. Wydarzenie ma zainspirować uczestników do podjęcia nowych kroków w pracy z młodzieżą, w tym pracy w młodzieżowych drużynach pożarniczych.

Budżet projektu: 6 400 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2014

Nitka: Fora Lokalne

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie

Miejscowość: Krasocin

Ulica, nr domu i lokalu: Macierzy Szkolnej 2

Kod pocztowy i Poczta: 29-105 Krasocin

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: włoszczowski

Adres strony internetowej: –

Forum lokalne w Krasocinie

Wyzwolenia 14, 29-105 Krasocin, Polska

Więcej