Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Lokalne Forum w Makowie Mazowieckim - 2014

Realizowany przez:

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim

Cel:

Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do dyskusji pozwalającej na poznanie możliwości lokalnego środowiska – jego mocnych i słabych stron – prowadzące do podjęcia efektywnych działań na rzecz młodzieży.

Odbiorcy projektu:

Forum ma zasięg gminny, jednak organizacje i instytucje, które zaproszono do udziału w Forum, swoją działalnością obejmują młodzież z terenu powiatu. W Forum biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele władz i instytucji samorządowych, dyrektorzy szkół i nauczyciele, animatorzy lokalnych przedsięwzięć, osoby pracujące z młodzieżą, przedstawiciele policji, Urzędu Pracy, lokalne media.

Opis projektu:

Informacja o Forum umieszczana jest w lokalnych mediach i na stronach internetowych. Zadaniem Forum jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat podejmowanych działań związanych z młodzieżą i dalszej, aktywnej współpracy między organizacjami. W trakcie Forum przedstawione zostaną wyniki analizy SWOT obrazującej sytuację organizacji i instytucji w odniesieniu do działań na rzecz młodzieży. Powoływana zostanie także grupa osób w celu zdiagnozowania środowiska młodzieży w Makowie Mazowieckim.

Budżet projektu: 6 950 zł

Dotacja: 4 700 zł

Rocznik: 2014

Nitka: Fora Lokalne

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim

Miejscowość: Maków Mazowiecki

Ulica, nr domu i lokalu: Moniuszki 2

Kod pocztowy i Poczta: 06-200 Maków Mazowiecki

Województwo: mazowieckie

Powiat: makowski

Adres strony internetowej: –

Lokalne Forum w Makowie Mazowieckim

Moniuszki 70, 06-200 Maków Mazowiecki, Polska

Więcej