Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Łochowskie Forum Edukacyjne - 2014

Realizowany przez:

Łochowskie Towarzystwo Przyjciół Nauk i Sztuk CD w Łochowie

Cel:

Celem Forum jest poznanie mocnych i słabych stron lokalnego środowiska prowadzące do podjęcia efektywnych działań na rzecz młodych osób oraz pokazanie działań realizowanych na rzecz młodzieży.

Odbiorcy projektu:

Forum ma zasięg gminny. Do udziału w Forum zaproszeni są przedstawiciele organizacji i instytucji oraz liderzy lokalni pracujący z młodzieżą, a także przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, realizatorzy projektów młodzieżowych oraz osoby spoza gminy mogące zainspirować swoimi pomysłami i doświadczeniami lokalne środowisko.

Opis projektu:

Akcję promocyjną rozpoczyna przygotowanie plakatów, które będą rozmieszczane na słupach ogłoszeniowych i przekazywane do zainteresowanych organizacji i instytucji. Promocja Forum odbywa się także na stronach i forach internetowych oraz na Facebooku. Założeniem Forum jest podniesienie poziomu współpracy między różnymi podmiotami pracującymi z młodzieżą i na jej rzecz. Po zakończeniu Forum organizacja opublikuje sprawozdanie na stronach internetowych i w lokalnej prasie.

Budżet projektu: 6 950 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2014

Nitka: Fora Lokalne

Łochowskie Towarzystwo Przyjciół Nauk i Sztuk CD w Łochowie

Miejscowość: Łochów

Ulica, nr domu i lokalu: Wyspiańskiego 18

Kod pocztowy i Poczta: 07-130 Łochów

Województwo: mazowieckie

Powiat: węgrowski

Adres strony internetowej: –

Łochowskie Forum Edukacyjne

Leśna 2, 07-130 Łochów, Polska

Więcej