Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Powiślak - 2008

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu

Cel:

Wyrównywanie szans młodzieży defaworyzowanej poprzez zakorzenienie z lokalną ojczyzną; poznanie miejsc i ludzi, sukcesów i problemów, poznanie i naśladowanie tego co dobre, aktywność i współpraca na rzecz środowiska z ludźmi i instytucjami, kreatywność, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, otwarcie horyzontów na własną przyszłość, poczucie dumy i promocja siebie i swojej małej ojczyzny.

Odbiorcy projektu:

W programie POWIŚLAK weźmie udział młodzież w wieku 13 – 19 lat; aktualni i byli uczniowie Publicznego Gimnazjum w Starym Targu. Listy potencjalnych uczestników ustalone zostaną na podstawie dokumentacji szkolnej. Wystosowane zostaną ogłoszenia w sołectwach i w Publicznym Gimnazjum w Starym Targu, a chętni zgłaszać się będą dobrowolnie. Dojazd młodzieży z poza Starego Targu zapewni Urząd Gminy.

Opis projektu:

Projekt POWIŚLAK skierowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat ze środowisk głównie popegierowskich, zamieszkującej w Gminie Stary Targ. Młodzieży tej brakuje poczucia zakorzenienia – znajomości lokalnej ojczyzny, nie potrafi znaleźć celu swojego dorosłego życia. Celem projektu jest wyrównywanie szans tej młodzieży poprzez zatrudnienie jej do pracy nad redakcją Multimedialnej Gazety o Gminie. Od I do VI 2009 roku będzie ona samodzielnie w grupach 3 osobowych zbierać w terenie materiały przy pomocy aparatu fotograficznego i dyktafonu, redagować z użyciem komputerów i wydawać w Internecie Gazetę o ludziach, miejscach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości. Asystować i w razie potrzeby pomagać młodzieży będą instruktorzy Strony aktualizowane będą co 2 tygodnie. Pojawią się min.: wieści z sołectw, prezentacje miejsc, obiektów i miejscowości, reportaże, wywiady, zwyczaje. Efektem udziału w projekcie będzie poznanie własnej małej ojczyzny, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w pracy i myśleniu, samodyscyplina, odpowiedzialność za publikowany materiał, siebie i współmieszkańców, potrzeba dbałości o własny dom i jego otoczenie, poczucie własnej wartości, promocja siebie i gminy, aktywizacja całego środowiska, umiejętność konwersacji i zdobywania informacji, sprawne posługiwanie się komputerem, internetem, robienie stron internetowych i zdjęć. W czasie trwania projektu będzie rosnąć objętość Gazety, a po zakończeniu prace będą kontynuowane.

Budżet projektu: 26 482 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu

Miejscowość: Stary Targ

Ulica, nr domu i lokalu: ul. 22 lipca 1

Kod pocztowy i Poczta: 82-410 Stary Targ

Województwo: pomorskie

Powiat: sztumski

Adres strony internetowej: –

Powiślak

Świerczewskiego 57, 82-410 Stary Targ, Polska

Więcej