Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Niezbadane tajemnice kropli wody - 2007

Realizowany przez:

Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej

Cel:

Głównym celem projektu jest stworzenie informatora nt Stanu czystości wód na terenie Gminy Raba Wyżna w formie broszury i w wersji elektronicznej. Zaktywizowanie rodziców w działania na rzecz szkoły. Poszerzenie wiedzy matematyczno-przyrodniczej, uzmysłowienie korelacji zewnątrz i wewnątrz przedmiotowej. Kształtowanie postaw ekologiczno-patriotycznych

Odbiorcy projektu:

Uczniowie gimnazjum w wieku 13-15 lat, zainteresowani tematem projektu, z Gminy Raba Wyżna. Uczniowie realizujący projekt spoza terenu Raby Wyżnej będą dowożeni przez rodziców.

Opis projektu:

Głównym i nadrzędnym celem projektu jest stworzenie informatora, w formie broszury oraz w wersji elektronicznej, 'Niezbadane tajemnice kropli wody’ zawierającego m.in. informacje nt. czystości wód w gminie, sposobów ochrony wód i dobrego gospodarowania wodą. W tym celu uczniowie zebrani w 15 osobowych grupach wykonują określone zadania: przeprowadzają wywiad z geodetą poznając tym samym topografię terenu. Wykonują mapy przedstawiające punkty ujęcia wody w gminie, elektrownie wodne i geotermię, makiety biegu rzeki Raby i elektrowni wodnej.Wykorzystując zdobytą wiedzę podczas zajęć otwartych w Sanepidzie wykonują badania fizyczno-chemiczno-biologiczne stanu czystości wód powierzchniowych. Uczestniczą w zajęciach otwartych w oczyszczalni ścieków, poznając różne metody ich oczyszczania. Zdobytą wiedzą dzielą się z domownikami utwierdzając mieszkańców o konieczności budowy oczyszczalni w tych miejscowościach gminy, które ich nie posiadają. Poprzez badania zużycia wody w ciągu doby przez mieszkańców zdobywają informacje na temat zapotrzebowania na wodę. Mając wiadomości nt. hydrologii w naszej gminie opracowują kodeks dobrego gospodarowania zasobami wodnymi. W trosce o ochronę wód poznają inne, alternatywne źródła energii dostępne na Podhalu – elektrownię wodną i geotermię. Zdobytą przez siebie wiedzą i doświadczeniem podzielą się na sympozium naukowym na temat 'Niech żadna kropla wody spadając na ziemię nie wpływa do morza nie służąc ludzkości’.

Budżet projektu: 13 531,00 zł

Dotacja: 5 500,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej

Miejscowość: Raba Wyżna

Ulica, nr domu i lokalu: Raba Wyżna 65

Kod pocztowy i Poczta: 34-721 Raba Wyżna

Województwo: małopolskie

Powiat: nowotarski

Adres strony internetowej: –

Niezbadane tajemnice kropli wody

Raba Wyżna 611A, 34-721, Polska

Więcej