Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Twórcy w krainie czarów - 2014

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Młodzi Aktywni w Bieruniu

Cel:

Celem projektu jest poznanie własnych możliwości i zasobów lokalnych oraz podniesienie wiary we własne możliwości.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 16 -18 lat z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Opis projektu:

Osią projektu jest twórczość lokalna oparta na miejscowych podaniach i ludowych legendach. Młodzież nawiązuje kontakty osobami, które znają stare opowieści, bądź zajmują się ich gromadzeniem. Poszukuje inspiracji dla własnej twórczości literackiej i plastycznej w motywach i tematach związanych ze światem ludowej demonologii, światem duchów i zjaw obecnych w ludowych przekazach. Bierze udział w warsztatach literackich i plastycznych, które pozwalają młodym znaleźć właściwe narzędzia do wyrażenia swoich emocji. Własną twórczość uczestnicy przedstawiają podczas wieczoru literacko-plastycznego. Zebrane materiały wydają w formie książkowej oraz udostępniają w internecie. Młodzież promuje prowadzone działania na fanpagu oraz lokalnych mediach. Realizatorzy świętują zakończenie projektu podczas wieczoru artystycznego. Odbywa się prezentacja twórczości własnej na scenie i wystawie. Młodzi czytają fragmenty utworów i wiersze. Prace plastyczne prezentowane są na wystawie. Młodzież opowiada zaproszonym gościom o przebiegu projektu, napotkanych trudnościach i sposobach pokonywania ich, o tym co udało się jej zrobić. Wśród gości rozprowadzana jest publikacja projektowa, która przekazana jest również do bibliotek gminnych i szkolnych.

Budżet projektu: 9000 zł

Dotacja: 7200 zł

Rocznik: 2014

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Młodzi Aktywni w Bieruniu

Miejscowość: Bieruń

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Licealna 17

Kod pocztowy i Poczta: 43-150 Bieruń Stary

Województwo: śląskie

Powiat: bieruńsko-lędziński

Adres strony internetowej: –

Twórcy w krainie czarów

Licealna 17, 43-150 Bieruń, Polska

Więcej