Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nie wiem, czy wiesz? - 2008

Realizowany przez:

Fundacja Bo tak! w Łazach

Cel:

Celem projektu jest nabycie przez uczestników właściwej oceny środowiska lokalnego oraz włączenie jej w proces poznawania i definiowania zasobów, a także zdobycie umiejętności organizowania wsparcia społecznego oraz angażowania dostępnych źródeł pomocowych.

Odbiorcy projektu:

Do projektu przystąpi młodzież ze świetlicy środowiskowej w Miłowicach. Miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem realizacji działań i nie wymaga organizacji transportu. Rekrutacja odbędzie się na podstawie wypełnienia kwestionariusza uczestnictwa.

Opis projektu:

Celem projektu jest wytworzenie wśród uczestników umiejętności realnej diagnozy zasobów społeczności, w której funkcjonują. Zapoznanie z lokalnymi bogactwami, tradycją i historią regionu, nastąpi poprzez realizację warsztatów archeologicznych, etnograficznych oraz zajęć z języka łużyckiego. Podczas eksploracji powstanie dokumentacja fotograficzna i tekstowa, zawierająca informacje o Miłowicach, opracowana przez uczestników warsztatów. Autorzy stworzą stronę internetową miejscowości, na której umieszczą zebrane materiały. Planuje się warsztaty manualne, muzyczne i teatralne o tematyce regionalnej. Włączenie w proces poznawczy, przełoży się na zaangażowanie młodych osób w życie zbiorowości. Kolejnym celem jest wykształcenie umiejętności pozyskania wsparcia społecznego. Treningi personalne z psychologiem podniosą samoocenę, a także zwiększą umiejętność pracy w grupie i nawiązywania relacji z otoczeniem. Odbędzie się trzydniowy wyjazdowy plener rzeźbiarski w Biedrzychowicach, połączony z warsztatami pieczenia chleba oraz wizytą w Muzeum Kół Młynarskich. Twórcze działania, poza aspektem edukacyjnym, przyczynią się do nawiązania relacji pomiędzy młodzieżą i opiekunami miejscowości partnerskich, co zaowocuje współpracą podjętą na rzecz środowisk. Grupą docelową jest młodzież z popegeerowskiej wsi Miłowice, uczestnicy świetlicy środowiskowej. Pośrednio projekt obejmie swoim zasięgiem całą społeczność lokalną.

Budżet projektu: 17 980 zł

Dotacja: 5 500 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Fundacja Bo tak! w Łazach

Miejscowość: Łaz

Ulica, nr domu i lokalu: Łaz 90b

Kod pocztowy i Poczta: 68-200 Żary

Województwo: lubuskie

Powiat: żarski

Adres strony internetowej: –

Nie wiem, czy wiesz?

Łaz 48, 68-206, Polska

Więcej