Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Kaszubskie Igraszki Kulinarne - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Wsi Zalesie w Zalesiu

Cel:

Głównym celem projektu jest nabycie i rozwój umiejętności społecznych takich jak komunikacja, praca w grupie, prezentacja działań młodzieży skupionej wokół kultywowania zanikających tradycji kulinarnych Kaszub. Celem pośrednim jest zorganizowanie młodzieży wsi Zalesie czasu wolnego, integracja środowiska młodzieżowego, nabycie umiejętności związanych z organizowaniem się młodzieży.

Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany jest do 15 uczestników związanych ze Stowarzyszeniem Sportowo Kulturalnym Wsi Zalesie oraz innych zainteresowanych w wieku od 13-19 lat. W spotkaniach i warsztatach kulinarnych wezmą udział osoby, które wyraziły chęć i potrzebę takiej formy własnego rozwoju i spędzania czasu wolnego – zadeklarowały aktywne uczestnictwo. Młodzież pochodzi z naszej wsi, nie ma potrzeby organizowania dojazdu.

Opis projektu:

Celem projektu jest zapoznanie się młodzieży wsi Zalesie z tradycją kulturową i kulinarną Kaszub, nabycie i rozwój umiejętności społecznych takich jak: komunikacja, praca w grupie, prezentacja własnych dokonań oraz zorganizowanie młodzieży ze wsi Zalesie czasu wolnego, integracja środowiska młodzieżowego, nabycie umiejętności związanych z organizowaniem się młodzieży i realizacji wspólnych działań. W ramach projektu planowane są warsztaty pracy w grupie i komunikacji międzyludzkiej, kulinarne, dziennikarskie, spotkania kulturoznawcze z osobami starszymi, imprezy okolicznościowe integrujące środowiskowo lokalne wsi. W ramach warsztatów młodzież: udokumentuje swoją pracę twórczą poprzez przygotowanie i wydrukowanie biuletynu wydawniczego, przygotuje wystawę zdjęć w WDK, prezentację multimedialną i poczęstunek kulinariów – biesiada na zakończenie projektu. Projekt przyczyni się do pielęgnacji tradycji i historii kulinarnej Kaszub, zintegruje środowisko wsi i wyposaży młodzież w praktyczne umiejętności kulinarne, redaktorskie, wydawnicze, organizacyjne, komunikacji, pracy zespołowej.

Budżet projektu: 8 600 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Wsi Zalesie w Zalesiu

Miejscowość: Zalesie

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Główna 10

Kod pocztowy i Poczta: 89-632 Brusy

Województwo: pomorskie

Powiat: chojnicki

Adres strony internetowej: –

Kaszubskie Igraszki Kulinarne

Okrężna 1, 89-632 Zalesie, Polska

Więcej