Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młody Inżynier! - 2014

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu

Cel:

Głównym celem projektu jest rozwój umiejętności samodzielnego nawiązywania przez uczestników współpracy z instytucjami i ludźmi, poznanie swojego środowiska oraz poznanie swoich słabych i mocnych stron.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu jest młodzież gimnazjalna w wieku 13-15 lat.

Opis projektu:

Głównym tematem projektu są nauki techniczne. Grupa uczestników bierze udział w zajęciach z robotyki. Nabyte umiejętności młodzież stara się przekazać swoim rówieśnikom. W tym celu nawiązują kontakty z gimnazjami na terenie gminy Pcim, gdzie prezentują pokazy i wygłaszają prelekcje o tematyce technicznej, robotyce oraz korzyściach płynących z przyswajania nauk technicznych. W ramach projektu realizatorzy organizują Powiatowe Mistrzostwa Robotów, które sami prowadzą, koordynują i sędziują. Daje to możliwość młodym sprawdzenia się w roli organizatorów i zaprezentowania swoich umiejętności w środowisku pozaszkolnym. Uczestnicy podejmują współpracę z wybranymi placówkami edukacyjnymi biorącymi udział w mistrzostwach. Na zakończenie projektu młodzież organizuje wystawę robotów w formie otwartej imprezy dla wszystkich. Wystawa organizowana jest podczas imprezy plenerowej organizowanej na terenie Pcimia.

Budżet projektu: 8700 zł

Dotacja: 7500 zł

Rocznik: 2014

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu

Miejscowość: Pcim

Ulica, nr domu i lokalu: 563

Kod pocztowy i Poczta: 32-432 Pcim

Województwo: małopolskie

Powiat: myślenicki

Adres strony internetowej: http://www.kliszczacy.pl

Młody Inżynier!

Dolna 36, 95-006 Bukowiec, Polska

Więcej