Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nadbużańskie przystanki - 2007

Realizowany przez:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa we Włodawie

Cel:

Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej, wykorzystanie możliwości, jakie stwarza rozwój technik informacyjnych do pobudzenia aktywności młodzieży, rozwój osobisty uczniów, poczucie przynależności do danej społeczności, zdobycie nowych doświadczeń, .uczenie się organizacji spotkań, wyjazdów, współpracy w grupie, autoprezentacji i przedsiębiorczości.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu jest młodzież ucząca się w ZSGH w Iwoniczu Zdroju w wieku od 16 do 19 lat, pochodząca z małych miejscowości Podkarpacia. Wykazująca się szczególnym zaangażowaniem w życie i działalność kulturalną, sportową oraz społeczną prowadzoną w szkole i w internacie, a także ta, która wyraziła zainteresowanie taką formą aktywności.

Opis projektu:

Często wśród naszej młodzieży obserwujemy zachowania patologiczne. Na terenie szkoły brakuje świetlicy, gdzie młodzi ludzie mogliby efektywnie i miło spędzić wolny czas. Z przyczyn finansowych nie mają oni możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym, co wpływa na ogólne zniechęcenie i brak aktywności społecznej. Bezpośrednio adresatami projektu jest kilkunastoosobowa grupa uczniów ZSGH. Celem projektu jest umożliwienie młodzieży aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym naszego regionu, poprzez sprawdzanie i przygotowywanie ofert odbywajacych się na naszym terenie imprez kulturalno – rozrywkowych oraz uczestniczenie w nich. Nasza młodzież będzie miała możliwość spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem pracowni komputerowej, gdzie będziemy rozbudzać wśród niej zainteresowania informatyczne, poprzez udział w zajęciach 'Klubu Młodego Informatyka’ w ramach, którego młodzież będzie mogła opracowywać ulotki i foldery informacyjne (szkolenie poligraficzne), aktualizować stronę szkoną WWW oraz korzystać z dostępu do multimedialnych źródeł informacji. Poprzez realizację projektu chcemy osiągnąć następujące efekty: poszerzyć wiedzę wychowanków z dziedziny obsługi różnego rodzaju programów komputerowych potrzebnych do tworzenia strony internetowej, obróbki zdjęć cyfrowych (programy graficzne) oraz nagrywania i montażu filmów amatorskich, na bieżąco aktualizować stronę internetową internatu i szkoły, stworzyć młodzieży możliwość rozwoju poprzez samodzielne poszukiwania informacji w różnych źródłach, instytucjach, organizacjach, wykonanie kalendarzy i folderów.

Budżet projektu: 10 266,00 zł

Dotacja: 7 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa we Włodawie

Miejscowość: Włodawa

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Żołnierzy WiN 16

Kod pocztowy i Poczta: 22-200 Włodawa

Województwo: lubelskie

Powiat: włodawski

Adres strony internetowej: –

Nadbużańskie przystanki

Żołnierzy WIN 17, 22-200 Włodawa, Polska

Więcej