Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Z tradycją w przyszłość - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców, Kawęczyn

Cel:

Rozbudzenie zainteresowań własnym regionem i jego historią, spopularyzowanie jego walorów, lokalnej kultury wśród 230 młodych mieszkańców gminy w ciągu 6 miesięcy poprzez cykl warsztatów, rajdów i wyjazdu do muzeum; zwiększenie poziomu integracji między młodzieżą, a dorosłymi dzięki wspólnym przedsięwzięciom; wzrost dostępności i umiejętności użycia komputera, rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednimi uczestnikami będzie młodzież w wieku od 13 do 19 lat, natomiast pośrednimi będą rodzice, mieszkańcy Gminy Kawęczyn, wolontariusze. Informacje o projekcie pojawią się w lokalnej prasie, na stronie www, na tablicach informacyjnych. Pierwszeństwo udziału mają osoby aktywne w działaniach na rzecz innych, zdyscyplinowane, nie mające zaległości w nauce. Sposób dojazdu – autobus.

Opis projektu:

Celem projektu jest poznanie tradycji i historii środowiska lokalnego oraz nawiązanie nowych relacji społecznych i rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Bezpośrednimi uczestnikami będzie młodzież w wieku od 13 do 19 lat, rodzice, lokalni liderzy oraz członkowie Stowarzyszenia. Pośrednimi uczestnikami będą mieszkańcy poszczególnych wsi oraz wolontariusze. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zapusty, warsztaty wielkanocne, rajdy rowerowe, spotkania z etnografem, wycieczka do muzeum w Turku, klub fotograficzno – filmowy oraz festyn rodzinny w wigilię św. Jana. W czasie wielu zajęć młodzież będzie pracowała zespołowo, wykorzystując własne pomysły oraz propozycje prowadzących. Warsztaty wielkanocne oraz etnograficzne rozbudzą wśród młodzieży głębokie przeżycia estetyczne, zbliżą ją oraz jej rodziców do kultury i sztuki. Uczestnicy zapoznają się z obyczajami, gwarą i muzyką regionu oraz różnymi sposobami wykonywania dekoracji wielkanocnych, a tym samym będą podtrzymywali polskie tradycje świąteczne.W czasie zajęć fotograficzno – filmowych uczestnicy poznają nowoczesne techniki filmowania i fotografowania. Na podstawie zebranych materiałów przygotują prezentacje multimedialne oraz albumy. Zapusty – uczestnicy przygotują regionalne potrawy. Rajdy rowerowe pozwolą na poznanie historii regionu, sposobu życia innych ludzi, podziwianie atrakcyjnych miejsc, wytworów natury oraz dzieł ludzkich rąk. Przyczynią się do podniesienia kondycji fizycznej.

Budżet projektu: 9 876 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców, Kawęczyn

Miejscowość: Kawęczyn

Ulica, nr domu i lokalu: Kawęczyn

Kod pocztowy i Poczta: 62-704 Kawęczyn

Województwo: wielkopolskie

Powiat: turecki

Adres strony internetowej: http://

Z tradycją w przyszłość

Kawęczyn 46, 62-704, Polska

Więcej