Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Daleko i blisko - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły w Wysocku Małym

Cel:

Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży w proces poznawania środowiska lokalnego, który dałby poczucie więzi z lokalną społecznością i wdrażałby w działania na jej rzecz. Realizacja będzie rozwijała umiejętności interpersonalne, skierowane na porozumienie, współpracę i komunikację w grupie, spowodowanie nawiązania nowych relacji społecznych z ludźmi i instytucjami, da szansę na dobry start.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednio odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat zamieszkała w Wysocku Małym, Smardowie, Wysocku Wlk, realizująca większość działań. Zamierzamy włączyć 35 osób. Rekrutacja poprzedzona będzie informacją o programie (prasa lokalna, www gminy, plakaty w 3 wsiach, spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia, gazetka szkolna). Bliska odległość 3 wsi nie sprawi kłopotów w dotarciu pieszo czy rowerami.

Opis projektu:

Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży w proces poznawania środowiska lokalnego, który dałby poczucie więzi z lokalną społecznością i wdrożyłby w działania na jej rzecz. Oprzemy się na twórczym i innowacyjnym spojrzeniu młodzieży na miejsce, w którym żyją. Ułatwimy nabycie umiejętności społecznych i życiowych, które pomogą w kształtowaniu właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich. Stworzymy warunki do kreatywnych, nietypowych działań, które zainicjują kolejne długofalowe przedsięwzięcia. Grupa młodzieży zaangażowana w projekt podzielona zostanie na 3 kręgi działalności: samorządowców, odkrywców i dziennikarzy, którzy posługując się nowoczesnymi metodami i formami pracy (w tym technologią informatyczną, fotografiką i filmem) będą zbierały informacje o przeszłości i współczesności. Harmonogram, częstotliwość spotkań z partnerami, zadania młodzi ustalą samodzielnie. Jednak, aby wskazać im kierunki drogi, kompetentni, dobrani wolontariusze zorganizują dla nich szereg działań wspólnych. Odbędą się 2-dniowe warsztaty komunikacji i umiejętności interpersonalnych, wyjazdy do regionalnej telewizji, redakcji gazet, forum młodzieży z wójtem gminy, radnymi, działaczami Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, samorządem wiejskim, rajdy odkrywające ciekawe miejsca zarówno pod względem walorów historycznych, jak i przyrodniczo – rekreacyjnych, konkursy fotograficzne, plastyczne, spotkania z kulturą. Owocem zazębiających się, wielo-formatowych działań będzie wydanie „Przewodnika po Ziemi Wysockiej” i stworzenie strony internetowej, informującej o działaniach i efektach prac.

Budżet projektu: 12 715 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły w Wysocku Małym

Miejscowość: Wysocko Małe

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Kościelna 22

Kod pocztowy i Poczta: 63-421 Przygodzice

Województwo: wielkopolskie

Powiat: ostrowski

Adres strony internetowej: http://stowarzyszenie.zs-wysockomale.x.pl

Daleko i blisko

Wiejska 18, 63-421 Wysocko Małe, Polska

Więcej