Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Przystanek ku dorosłości - 2014

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 'Sami dla siebie’ w Gorzycach

Cel:

Zwiększenie umiejętności społecznych młodzieży w zakresie planowania działań, samooceny, pracy w grupie oraz autoprezentacji.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 14-16 lat z Gminy Gorzyce.

Opis projektu:

Osią projektu jest stworzenie „Laboratorium sukcesu”- miejsca, w którym uczestnicy pracują w czterech grupach roboczych: aktorskiej, dziennikarskiej wolontariackiej i kronikarskiej. Młodzież uczestniczy w zajęciach z trenerami, którzy pomagają jej pracować nad obrazem samych siebie, uczą komunikacji, asertywności, sprawczości, pokonywania nieśmiałości, pracy w grupie. Uczestnicy projektu samodzielnie przygotowują pomieszczenie, które urządzają zgodnie ze swoimi potrzebami. W stworzonym lokum odbywają się spotkania projektowe. Grupa aktorska pisze scenariusze dotykające problemów młodzieży i wystawia spektakle dla rówieśników i mieszkańców Gorzyc. Grupa dziennikarzy społecznych poszukuje w środowisku lokalnym ludzi, którzy wykonują ciekawe, niespotykane zawody, pasjonatów lub osoby, które mogą być wzorami do naśladowania. Opisuje ciekawe przedsięwzięcia z terenu gminy, szuka tego, co może być interesujące (zabytki, miejsca historyczne, unikatowe okazy fauny i flory etc.). Uważnie przygląda się działalności władz gminy, przeprowadza wywiady z miejscowymi decydentami, przedstawia im swoje pomysły i sugestie w sprawach dotyczących młodzieży, jej potrzeb i pragnień. Grupa wolontariuszy organizuje akcje charytatywne, mające na celu niesienie pomocy ludziom dotkniętym przez los. Uczestnicy współpracują z organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w pomoc chorym i biednym. Grupa kronikarzy filmuje, fotografuje działania w projekcie, prowadzi stronę www projektu, umieszcza opracowane materiały w Internetowej Telewizji Gimnazjalnej, działającej w szkole. Wspólnie uczestnicy przygotowują spotkania, wyjazdy i rajdy integrujące grupę. Podczas spotkania podsumowującego młodzi pokazują zaproszonym gościom w prezentacji multimedialnej prace poszczególnych grup, etiudę teatralną oraz w panelu dyskusyjnym rozmawiają na temat możliwości zdobywania i rozwijania przez młodzież umiejętności społecznych.

Budżet projektu: 50 700 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2014

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 'Sami dla siebie’ w Gorzycach

Miejscowość: Gorzyce

Ulica, nr domu i lokalu: Edukacji Narodowej 3

Kod pocztowy i Poczta: 39-432 Gorzyce

Województwo: podkarpackie

Powiat: tarnobrzeski

Adres strony internetowej: –

Przystanek ku dorosłości

Pańska 4, 39-432 Gorzyce, Polska

Więcej