Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Osiem milimetrów a kilometry wspomnień, czyli… Kadrowanie pamięci. - 2014

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

Cel:

Celem projektu jest zdobycie umiejętności pracy w grupie, korzystanie z zasobów swojego środowiska w celu rozwijania zainteresowań, doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi oraz zwiększanie wiary we własne możliwości i umiejętność planowania działań w grupie.

Odbiorcy projektu:

Grupa młodzieży w wieku 15-19 lat mieszkająca w Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesiu i okolicznych wsiach.

Opis projektu:

Tematem przewodnim projektu jest zbieranie informacji na starych nośnikach (taśma filmowa, zdjęcia), digitalizacja i wykorzystanie materiału do zrobienia własnego filmu, osi czasu i folderu zdjęć. Korzystając z zasobów szkolnego muzeum młodzież wyszukuje stare zdjęcia i filmy nakręcone na 8 mm taśmie filmowej oraz na kasetach VHS. Efektem działań młodzieży jest film dokumentalny, składający się z trzech etiud, których tematyka dotyczy zdarzeń z życia młodzieży wczoraj i dziś. Uczestnicy korzystają ze starych filmów poddanych digitalizacji, uzupełniając je nakręconymi przez siebie reportażami współczesnymi. Film dotyczy spraw bliskich młodym ludziom, ich problemów, zainteresowań, inicjatyw, nauki i zabawy, miejsca zamieszkania i środowiska lokalnego. Młodzież bierze udział w spotkaniach z osobami kompetentnymi w zakresie konstrukcji scenariusza filmowego, sztuki operatorskiej, montażu filmowego, obsługi sprzętu filmowego. Organizowane są wycieczki do studia filmowego. Cała grupa zajmuje się również gromadzeniem zdjęć z tamtego okresu, uczy się obrabiać cyfrowo stare i nowe fotografie, które zamieszcza w folderze promującym film. Część młodych pracuje przy montażu filmu dokumentalnego, wystawy zdjęć oraz foto – oś czasu. Projekt realizowany jest z wykorzystaniem technik warsztatowych, pracy w grupie, dyskusji, kontaktów ze środowiskiem. Młodzież organizując różne wydarzenia uczy się pozyskiwać wsparcie najbliższego otoczenia. Młodzież w ramach podsumowania działań projektowych wystąpi z przygotowanym materiałem filmowym i wystawą zdjęć podczas zjazdu absolwentów szkoły oraz podczas spotkania uczestników, rodziców i partnerów projektu zaprezentuje foto – osi czasu.

Budżet projektu: 56 162 zł

Dotacja: 37 000 zł

Rocznik: 2014

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Sempołowskiej 13

Kod pocztowy i Poczta: 57-500

Województwo: dolnośląskie

Powiat: kłodzki

Adres strony internetowej: http://www.zso.bystrzyca.eu

Osiem milimetrów a kilometry wspomnień, czyli… Kadrowanie pamięci.

Stefanii Sempołowskiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Polska

Więcej