Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Kadrowanie na działanie - 2014

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”

Cel:

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiary we własne możliwości grupy młodzieży poprzez działania na terenie gminy Bałtów, przełamanie bariery przed wystąpieniami publicznymi i lęku przed kompromitacją, nabycie umiejętności skutecznego planowania i pracy w grupie. Jednym z celów jest także angażowanie społeczności lokalnej w życie młodzieży przez nawiązywanie dialogu międzypokoleniowego.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13-18 lat z gminy Bałtów.

Opis projektu:

Osią wiążącą działania zaplanowane w projekcie jest „obiektyw”. Jest on dla uczestników sposobem na poznawanie, odkrywanie, nawiązywanie dialogu międzypokoleniowego. Każde z realizowanych działań typu: przeprowadzanie wywiadów, tworzenie strony internetowej, kręcenie reportaży, wymaga od młodych ludzi skutecznego planowania. Uczestnicy projektu mają możliwość bycia po jednej, jak i po drugiej stronie obiektywu. Stając przed obiektywem uczą się komunikowania, pokonywania tremy przed wystąpieniami publicznymi oraz wzbogacają swój zasób słownictwa. Będąc po drugiej stronie obiektywu uczą się profesjonalnej obsługi sprzętu. Młodzież jest w stanie zarazem pytać, jak i słuchać, pozwala to jej rozwijać umiejętności dokumentowania, redagowania i przekazywania zdobytych informacji szerszej publiczności. Samodzielnie projektuje koszulki dla młodych dziennikarzy i logo grupy oraz aranżuje miejsca przeznaczone na przeprowadzanie wywiadów. Podczas spotkań z ekspertami przygotowuje się technicznie do korzystania z profesjonalnego sprzętu oraz merytorycznie do prowadzenia rozmów, wywiadów, publicznych występów. W ramach projektu powstaje strona internetowa, gdzie młodzież umieszcza efekty swojej pracy – reportaże, galerie fotograficzne, wywiady, zdjęcia ciekawych miejsc regionu, poznawanych artystów ludowych. Młodzież tworzy kwartalnik, w którym umieszcza zebrane i opracowane informacje z ważnych wydarzeń z życia gminy. W pracę nad kwartalnikiem zaangażowane są również osoby uzdolnione plastycznie i literacko. Bierze udział w wyjazdach, podczas których poznaje odmienne środowisko, kulturę i tradycje, przygląda się im uważnie przez oko obiektywu. Realizacja każdego zadania nastawiona jest na zdobywanie doświadczeń i umiejętności, które pomagają młodzieży zwiększyć wiarę w swoje możliwości. Podczas świętowania projektu uczestnicy pokazują zaproszonym gościom najciekawsze filmiki, wystawę materiałów dziennikarskich, opowiadają o zdobytych doświadczeniach.

Budżet projektu: 52 279 zł

Dotacja: 33 500 zł

Rocznik: 2014

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”

Miejscowość: Bałtów

Ulica, nr domu i lokalu: Bałtów 55

Kod pocztowy i Poczta: 27-423 Bałtów

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: ostrowiecki

Adres strony internetowej: http://www.baltow.info.pl

Kadrowanie na działanie

Bałtów 55, 27-423, Polska

Więcej