Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nie tylko Jesień w Mieście Cudów - 2014

Realizowany przez:

Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” Przyłęk

Cel:

Celem projektu jest zwiększenie wiary we własne możliwości oraz motywacji do odniesienia sukcesu, a także wzmocnienie odporności na niepowodzenia poprzez organizację cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych wyzwalających nowe formy aktywności i kompetencji o charakterze społecznym.

Odbiorcy projektu:

Grupa 22 osób z gminy Bardo w wieku 13-18 lat

Opis projektu:

Tematem przewodnim projektu jest dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe gminy Bardo (ze szczególnym uwzględnieniem Barda i wsi Janowiec, skąd pochodzi aż 5 uczestników projektu). Na tym terenie uczestnicy organizują imprezy sportowo-rekreacyjne, jak również imprezy o charakterze kulturalnym. Prowadzone działania pozwalają wykorzystać naturalny potencjał uczestników projektu oraz ich zainteresowania, a jednocześnie uczą nowych form aktywności ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych potrzeb społecznych. W ramach projektu młodzież samodzielnie organizuje imprezy i spotkania autorskie dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym bierze udział w przygotowaniu wspólnego ewentu rekreacyjno-kulturalnego (Kulturalny Triatlon). Oprócz zadań organizacyjnych grupa zajmuje się opracowaniem i wydawaniem materiałów promujących gminę Bardo pod kątem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, stanowiącego bazę dla aktywnej turystyki. Przygotowanie do realizacji poszczególnych przedsięwzięć uczestnicy zdobywają podczas szkoleń eksperckich i warsztatów tematycznych. W projekcie wykorzystywane są metody aktywizujące grupę, pozwalające na kształtowanie i rozwój twórczego myślenia, a także dające młodzieży swobodę w podejmowaniu działań i decyzji (z możliwością ich konsultacji). Wszystkie przedsięwzięcia mają charakter zajęć aktywnych, rozwijających kompetencje i umiejętności młodzieży w sposób zadaniowy (zajęcia praktyczne, połączone z merytorycznymi). Na zakończenie projektu uczestnicy zorganizują otwartą imprezę pt. „Jesień w mieście cudów” z przygotowanymi przez siebie atrakcjami kulturalno-rekreacyjno-promocyjnymi.

Budżet projektu: 58 000 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2014

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” Przyłęk

Miejscowość: Przyłęk

Ulica, nr domu i lokalu: Fabryczna 7

Kod pocztowy i Poczta: 57-256 Bardo

Województwo: dolnośląskie

Powiat: ząbkowicki

Adres strony internetowej: http://www.ukskusy.pl

Nie tylko Jesień w Mieście Cudów

Fabryczna 7, 57-256 Bardo, Polska

Więcej