Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ateńskie Świętowanie Wolności - 2013

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności wiejskiej 'Wspólnota Puszczy’

Cel:

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy przez uczestników projektu na temat historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa w procesie przemian ustrojowych rozpoczynających się w rok 1989, przekazanie tej wiedzy swojemu społeczeństwu (rówieśnikom, rodzicom, mieszkańcom gminy), a także rozwijanie postawy obywatelskiej i angażowanie młodych ludzi na rzecz wspólnego dobra.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będą osoby , które brały udział w projektach realizowanych w programie „Równać Szanse” (5 osób) oraz młodzi ludzie w wieku 13-19 lat (10 osób) z terenu Gminy Nowinka pragnących zaangażować się w działania na rzecz wspólnego dobra oraz pogłębić świadomość wagi zmian po wygranych wyborach „Solidarności” w 1989r, a także posiadający chęć przekazania nabytej wiedzy społeczności lokalnej.

Opis projektu:

Działania mające na celu integrację oraz pogłębienie świadomości społeczeństwa co do wydarzeń roku 89 odbędą się na terenie miejscowości Ateny w gminie Nowinka. Ateńskie Polis było kolebką najstarszej i najważniejszej demokracji. Pragniemy zatem dnia 7.czerwca 2014r. świętować nasze polskie polis roku 89 podczas festynu. Szereg atrakcji (Zupa Kuroniówka, skok przez mur stoczni, przywitanie i zdjęcie z Lechem Wałęsą, prezentacja wywaidów ze społecznością na temat roku 1989) przypomni i uświadomi odbiorcom -lokalnej społeczności zarówno starszej jak i młodzieży ważną rolę historycznych wydarzeń. Młodzież, dzieci i dorośli również lubią zdobywać wiedzę poprzez działanie i zabawę, dlatego przygotowana zostanie gra terenowa, która odbędzie się 7 czerwca przed piknikiem. Dzięki 10 punktom zadaniowym odzwierciedlającym historyczne wydarzenia przemian ustrojowych pogłębią wiedzę uczestników a także zaciekawią historią polski. Działania które zostały opisane (wywiady z mieszkańcami, gra terenowa, piknik w Atenach) wyszły z inicjatywy młodzieży, która wcześniej działa w projektach równać szanse. To oni są pomysłodawcami a także uczestnikami projektu.

Budżet projektu: 4 800,00 zł

Dotacja: 3 000,00 zł

Rocznik: 2013

Nitka: Konkurs Specjalny

Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności wiejskiej 'Wspólnota Puszczy’

Miejscowość: Nowinka

Ulica, nr domu i lokalu: GOK 16a

Kod pocztowy i Poczta: 16-304 Nowinka

Województwo: podlaskie

Powiat: augustowski

Adres strony internetowej: –

Ateńskie Świętowanie Wolności

Nowinka 15, 16-304, Polska

Więcej