Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Lepsze jutro. - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Miłakowie

Cel:

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie młodzieży ze środowisk wiejskich i popegeerowskich poprzez ukazanie im możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu połączonego z poznawaniem ciekawych miejsc w okolicy. Wspólne wyjazdy i ogniska mają zintegrować społeczność lokalą, a zajęcia warsztatowe przyczynić się do rozwijania zdolności i zainteresowań młodych ludzi.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu jest cała młodzież w wieku 13-19 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, objęta nauką i opieką w SOSW w Miłakowie, zamieszkujaca głównie internat, więc dowozy nie będą konieczne. Uczestnicy projektu pochodzą ze środowiska wiejskiego i popegeerowskiego, z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo, z terenu Gminy Miłakowo i z powiatu ostródzkiego.

Opis projektu:

Misją projektu jest integracja społeczna oraz poznanie własnych możliwości. Odbiorcą projektu jest młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, objęta nauką i opieką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie. Uczestnicy projektu pochodzą ze środowiska wiejskiego i popegeerowskiego, z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo, z terenu Gminy Miłakowo i z powiatu ostródzkiego. Mimo wiejskich korzeni u dzieci tych obserwuje się spadek zainteresowań tradycjami i dziedzictwem kulturowym, które je otacza. Zubożenie materialne społeczeństwa powoduje zanik wartości kulturowych i patriotyzmu lokalnego wśród najmłodszego pokolenia. Dlatego nacisk należy położyć na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Projekt zakłada aktywizację młodzieży poprzez zaangażowanie jej w pozalekcyjne zajęcia praktyczne z przedsiębiorczości, informatyki i rękodzieła, a także w wycieczki rowerowe okolicami Miłakowa, by poznawać historyczne, przyrodnicze i religijne miejsca środowiska lokalnego. W trakcie realizacji projektu uczestnicy kształtują swoje umiejętności interpersonalne: pracy w grupie, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, odpowiedzialności, współpracy ze środowiskiem lokalnym. Priorytetem będzie kształtowanie wśród uczestników projektu samodzielności w kontaktach z partnerami dotyczących pomocy w warsztatach. Wychodzimy z założenia, że człowiek realizujący swoje pasje, talenty, rozwija swój potencjał, chwyta istniejące szanse i okazje, stawia sobie cele i stara się je realizować, poprawiać jakość swojego życia, jest optymistą, twórcą, potrafi współdziałać z innymi.

Budżet projektu: 9 328 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Miłakowie

Miejscowość: Miłakowo

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Olsztyńska 9a

Kod pocztowy i Poczta: 14-310 Miłakowo

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: ostródzki

Adres strony internetowej: –

Lepsze jutro.

239J+23 Miłakowo, Polska

Więcej