Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

PAN TU NIE STAŁ – a jednak pan tu stał! - 2013

Realizowany przez:

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

Cel:

Celem projektu jest wzmacnianie świadomości historycznej młodych mieszkańców gminy Bardo, dotyczącej powojennych losów Polski i Polaków oraz budowanie poczucia wspólnotowości międzypokoleniowej, opartej na świadomości wagi przemian, które zaszły, zarówno w ich dużej, jak i małej ojczyźnie na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Odbiorcy projektu:

W projekt zaangażowana jest grupa 60 młodych osób w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, wspierana starszymi uczestnikami dawnych projektów realizowanych w gminie Bardo.

Opis projektu:

Osią projektu jest spektakl muzyczny odwołujący się do doświadczeń Polaków w stanie wojennym, zakończony prezentacją multimedialną o naszej drodze do wolności. Aby wprowadzić młodzież w temat spektaklu i przygotować do realizacji prezentacji, zostaną wcześniej zrealizowane warsztaty metodą animacji przestrzeni publicznej. Uczestnicy prowadzą akcję zbierania od mieszkańców gminy pamiątek z PRL, z których powstaje Wystawa Osiągnięć PRL-u. Odbywają się też rozgrywki symultaniczne w gry Znaj Znak i Znaj Znak Pamięć (IPN) oraz PAN TU NIE STAŁ (Egmont), gdzie graczami jest młodzież, a doradcami dorośli. Następnie rozgrywki przeprowadzane są w Publicznym Gimnazjum, dzięki czemu młodzież ma możliwość utrwalenia swojej wiedzy, szczególnie z zakresu ważnych symboli wolnościowych. Przy współpracy z Gimnazjum uczestnicy projektu biorą udział w spotkaniach z Sybirakami z gminy Bardo i zbierają świadectwa o ich ujawnieniu się i reaktywacji Związku po 89 r. Efekty działań młodzieży są prezentowane na wystawie pt. „25 lat demokracji w gminie Bardo”, która jest udostępniona mieszkańcom Barda na zakończenie projektu i zestawiona z Wystawą Osiągnięć PRL-u.

Budżet projektu: 6 270,00 zł

Dotacja: 3 000,00 zł

Rocznik: 2013

Nitka: Konkurs Specjalny

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

Miejscowość: Bardo

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Kolejowa 12

Kod pocztowy i Poczta: 57-256 Bardo

Województwo: dolnośląskie

Powiat: ząbkowicki

Adres strony internetowej: –

PAN TU NIE STAŁ – a jednak pan tu stał!

Kolejowa 8, 57-256 Bardo, Polska

Więcej