Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Kępińskie detale - 2013

Realizowany przez:

Stowarzyszenie kulturalne EURO-ART w Kępnie

Cel:

Zwiększenie wiedzy na temat zmian lokalnej architektury, które nastąpiły po przemianach ustrojowych. Pokazanie co zmieniło się w społeczności dzięki tym zmianom poprzez otwarte wykłady dotyczące lokalnej architektury, spotkania z osobami, które znalazły sposób na renowację i konserwację budynku i ożywienie w nim życia kulturalnego oraz opracowanie i wydanie broszury o najbardziej zmienionych po 1989 roku budynkach w okolicy.

Odbiorcy projektu:

15 osobowa grupa młodzieży – w wieku 13-19 lat, przejawiająca chęć działania i zainteresowana lokalną architekturą (osoby fotografujące, rysujące, zainteresowane historią, historią sztuki, dziennikarstwem, lokalnymi zmianami), z terenu powiatu kępińskiego, w tym osoby, które brały wcześniej udział w projekcie realizowanym w ramach Równać Szanse.

Opis projektu:

Uczestnicy projektu wybierają lokalne budynki, które po 1989 roku przeszły największą metamorfozę i odnajdują ich historie. Po przygotowaniu warsztatowym fotografowania architektury – fotografują aktualny wygląd tych budynków. Młodzież nawiązuje kontakt z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kępińskiej oraz Stowarzyszeniem Socjum, które dysponują galerią fotograficzną budynków Kępna i okolic. Dzięki ich zbiorom uczestnicy mogą porównać aktualny wygląd budynków z wyglądem sprzed 1989 roku. Pomaga im w tym szkolenie, podczas którego są omawiane najważniejsze elementy architektury, którą sfotografowali. Na tej podstawie przygotowują opisy detali architektonicznych 15 wybranych budynków powiatu kępińskiego. Uczestnicy wybierają dwa przykłady lokalnych budynków, które po renowacji udało się ożywić kulturalnie i zapraszają właścicieli – osoby odpowiedzialne za te zmiany, na wykłady otwarte dla szerokiej publiczności. Przygotowują plakaty informujące i promujące te wydarzenia, umieszczają informacje na portalach społecznościowych i w lokalnej prasie. Na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i fotograficznych przygotowana jest broszura dokumentująca zmiany architektoniczne budynków w Kępnie po 1989 roku. Broszura jest rozesłana do szkół w powiecie kępińskim.

Budżet projektu: 6 299,50 zł

Dotacja: 3 000,00 zł

Rocznik: 2013

Nitka: Konkurs Specjalny

Stowarzyszenie kulturalne EURO-ART w Kępnie

Miejscowość: Kępno

Ulica, nr domu i lokalu: Sienkiewicza 26a

Kod pocztowy i Poczta: 63-600

Województwo: wielkopolskie

Powiat: kępiński

Adres strony internetowej: http://www.bibliotekakepno.pl/euro-art.html

Kępińskie detale

Warszawska 23, 63-600 Kępno, Polska

Więcej