Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

RONDO!-Razem Odkrywamy Nowe Drogi Ole! - 2013

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

Cel:

Celem projektu jest wymiana doświadczeń dwóch różnych grup młodzieży z oddalonych od siebie miejscowości: Chmielnika i Kalwarii Zebrzydowskiej, które realizowały projekty Programu Równać Szanse. Wspólny projekt pozwoli na pogłębienie kluczowych umiejętności społecznych uczestników (komunikacji, współpracy i odpowiedzialności). Młodzież wzmacnia umiejętność analizy swoich słabych i mocnych stron, nawiązuje nowe relacje społeczne z instytucjami, rówieśnikami, zwiększa wiarę w siebie poprzez przygotowanie i realizację spektaklu i wyjazdów, wykorzysta i udoskonali nabyte umiejętności i kompetencje.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu jest grupa 13 osób w wieku od 13 – 19 lat zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik oraz grupa 8 osób w wieku od 13 do 19 lat zamieszkałych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska i okolic.

Opis projektu:

Realizacja działań rozpoczyna się od wyjazdu integracyjno-zapoznawczego do grupy partnerskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Spotkanie służy wstępnej wymianie doświadczeń, a także oczekiwań względem siebie wzajemnie. Młodzi przygotowują plan wspólnych spotkań online i dwudniowej rewizyty grupy partnerskiej, połączonej wspólnym noclegiem. Między spotkaniami „na żywo” młodzież kontaktuje się za pomocą skype, aby kontynuować i zacieśniać znajomość. Wideokonferencje służą do wspólnego planowania programu dwudniowego pobytu, dopracowania pomysłu na spektakl. Finałem projektu jest dwudniowe spotkanie. Oprócz integracji, wymiany doświadczeń, wspólnego spędzania wolnego czasu, młodzież przygotowuje i wystawia pantomimę. Pracę nad spektaklem poprzedzają czterogodzinne warsztaty z aktorem Teatru Maska w Rzeszowie. Projekt jest dla młodych ludzi wspaniałą przygodą, podczas której zdobywają bezcenne doświadczenia i nowych przyjaciół.

Budżet projektu: 6 290,00 zł

Dotacja: 5000,00 zł

Rocznik: 2013

Nitka: Działajmy Razem

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

Miejscowość: Chmielnik

Ulica, nr domu i lokalu: 50

Kod pocztowy i Poczta: 36-016 Chmielnik

Województwo: podkarpackie

Powiat: rzeszowski

Adres strony internetowej: –

RONDO!-Razem Odkrywamy Nowe Drogi Ole!

Chmielnik 114, 36-017, Polska

Więcej