Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wyrusz w znane i nieznane z Klubem Włóczykija - 2013

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań w Ulanowie

Cel:

Celem projektu jest upowszechnienie metody realizacji Projektu Modelowego „W znane i nieznane z Klubem Włóczykija” poprzez przeszkolenie przedstawicieli organizacji lub instytucji, które zainteresowane są realizacją w swoim środowisku działań zmierzających do aktywizacji grup młodzieżowych i przygotowaniem Młodzieżowych Animatorów Turystyki wyposażonych w umiejętność organizowania różnorodnych form aktywnego wypoczynku dla siebie i innych oraz promowania walorów turystycznych własnego regionu.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami są organizacje i instytucje (szkoły, biblioteki, domy kultury) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców z terenu całej Polski adresujące swoje działania do młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji o mniejszym doświadczeniu, potrzebujących wparcia merytorycznego i finansowego.

Opis projektu:

Projekt promowany jest przez strony internetowe: stowarzyszenia, Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, LGD Nisko, Facebook (na funpagu stowarzyszenia i forach prywatnych), poprzez przesyłanie wiadomości e-mail do organizacji z całej Polski znajdujących się w bazach NGO i Równać Szanse oraz poprzez umieszczenie informacji w lokalnym dzienniku Echo Dnia i w tygodniku Sztafeta. Zakwalifikowani przedstawiciele organizacji i instytucji biorą udział w szkoleniu, podczas którego poznają projekt (prezentacja multimedialna, kilkunastominutowy film oraz wspomnienia uczestników), biorą udział w zajęciach warsztatowych – poznają sposoby rekrutacji grupy, metody integracji, sposoby pozyskiwania partnerów i sponsorów, formy promocji projektu – zasady organizacji różnych form turystyki, poznawanie i promowanie walorów turystycznych własnego regionu oraz dokumentowanie i ewaluację działań. Zajęcia praktyczne odbywają się w terenie. Wybrane dwie organizacje/instytucje wprowadzające projekt modelowy w swoich środowiskach uzyskują wsparcie finansowe i merytoryczne.

Budżet projektu: 26 700 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2013

Nitka: Projekty Modelowe – Replikacje

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań w Ulanowie

Miejscowość: Ulanów

Ulica, nr domu i lokalu: ul. T. Buli 3

Kod pocztowy i Poczta: 37-410 Ulanów

Województwo: podkarpackie

Powiat: niżański

Adres strony internetowej: http://silprzystan.pl/

Wyrusz w znane i nieznane z Klubem Włóczykija

Turystyczna 6, 37-410 Ulanów, Polska

Więcej