Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

’Taka jestem-Gmina Dobrcz’ - 2013

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu

Cel:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych wśród 15-osobowej grupy młodzieży w okresie 6 miesięcy.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy projektu to młodzież z terenu gminy Dobrcz w wieku 13-19 lat. Dojazd we własnym zakresie. Sposób rekrutacji – decyduje kolejność zgłoszeń.

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych wśród 15 osobowej grupy młodzieży w okresie 6 miesięcy. Tematem przewodnim będą najciekawsze miejsca gminy Dobrcz. Główne działania: budowanie i obsługiwaniu strony internetowej, wydanie publikacji pt. 'Taka jestem – Gmina Dobrcz”, przewodnik po najciekawszych miejscach gminy Dobrcz’, przygotowanie młodzieży do gromadzenia materiału i pracy nad jego opracowaniem poprzez prelekcje, konsultacje oraz warsztaty prowadzone przez koordynatora projektu, historyka, byłą dziennikarkę, informatyka, fotografa. Praca w zespołach 2-3 osobowych. Wyłoniona zostanie grupa młodzieży, która będzie zajmowała się budową i obsługą witryny internetowej. Cotygodniowe spotkania zespołów służące omówieniu zgromadzonego materiału i napotkanych trudności, analizowanie i korekty powstałych tekstów. Raz w miesiącu tzw. 'kolegium redakcyjne’ – wszyscy uczestnicy projektu – omawianie postępów prac, napotkanych barier i trudności, planowanie pracy na najbliższe tygodnie, przekazanie informacji o terminach poszczególnych warsztatów. Stały kontakt z moderatorami za pośrednictwem telefonów, czy też poczty elektronicznej. Ponieważ GOK nie posiada pracowni komputerowej znaczna cześć spotkań odbywać się będzie w Bibliotece Gminnej w Dobrczu. Na zakończenie odbędzie się impreza podsumowująca projekt – wspólne ognisko, karaoke, zabawy, konkursy z zaproszonymi gośćmi. Spodziewane efekty projektu: utworzenie strony internetowej oraz wydanie publikacji o najciekawszych miejscach gminy Dobrcz, ukazanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wzrost szeroko rozumianych kompetencji społecznych (w tym umiejętności komunikacyjnych, współpracy, słuchania i przyjmowania konstruktywnej krytyki), wzrost wiedzy o naszej gminie i poczucie osiągnięcia celu i uznania społecznego. Dotacja przeznaczona zostanie na: zakup materiałów drukarskich, upominków dla uczestników projektu, spotkanie podsumowujące projekt, honoraria, wydanie publikacji.

Budżet projektu: 10 875 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2013

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu

Miejscowość: Dobrcz

Ulica, nr domu i lokalu: Długa 52

Kod pocztowy i Poczta: 86-022 Dobrcy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: bydgoski

Adres strony internetowej: http://www.gok.dobrcz.pl

’Taka jestem-Gmina Dobrcz’

Klonowa 2, 86-022 Dobrcz, Polska

Więcej