Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wesoła Galeryjka - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Integracji Osób Upośledzonych Umysłowo Oligus w Matczynie

Cel:

Uczestnicy rozwijają praktyczne umiejętności z zakresu garncarstwa, zdobywają nowe umiejętności z zakresu technik plastyczno-dekoracyjnych oraz umiejętność wykorzystywania w praktyce technologii informacyjno-komunikacyjnej. Projekt wyzwoli w uczestnikach większą kreatywność, pobudzi ich aspiracje oraz wpłynie na kształtowanie aktywnych postaw. Stworzy warunki do edukacji pozaszkolnej.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy projektu to młodzież niepełnosprawna intelektualnie w wieku 13-19 lat ze sprzężeniami, zamieszkała w Domu Pomocy Społecznej we wsi Matczyn oraz młodzież pełnosprawna w wieku 13-19 lat z okolicznych wsi. Rekrutacja będzie odbywała się poprzez ogłoszenia w szkołach, rozmowy z młodzieżą. Zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Specjalnych w Matczynie.

Opis projektu:

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży niepełnosprawnej z małych środowisk wiejskich poprzez zapoznanie z nowymi metodami twórczej aktywności i technologią multimedialną. Są to: zajęcia garncarskie, zajęcia manualne z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych i dekoracyjnych, tworzenie 'galeryjki’ (prezentacja własnej twórczości) oraz zapoznanie z nowoczesnymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi. Uczestnikami projektu jest młodzież głębiej niepełnosprawna intelektualnie z wieloraką niepełnosprawnością oraz młodzież pełnosprawna z okolicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zaplanowane działania dotyczą dwóch dziedzin: artystycznej i informacyjno-komunikacyjnej. Na działalność artystyczną składają się: zajęcia garncarskie, zajęcia plastyczne z wykorzystaniem niestandardowych i oryginalnych technik manualnych. Zajęcia informacyjno-komunikacyjne polegają na zapoznaniu młodzieży z nowoczesnymi urządzeniami multimedialnymi i ich obsługą. Finałem projektu będzie prezentacja powstałych wytworów w formie stworzenia 'galerii’. Realizacja tego projektu przyczynia się do poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzonych działań, podnosi poziomu aktywności i zaangażowania młodzieży, rozwija umiejętności społeczne oraz integruje ze środowiskiem lokalnym.

Budżet projektu: 9 500,00 zł

Dotacja: 7 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Integracji Osób Upośledzonych Umysłowo Oligus w Matczynie

Miejscowość: Matczyn

Ulica, nr domu i lokalu: Matczyn 3

Kod pocztowy i Poczta: 24-200 Bełżyce

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Adres strony internetowej: http://

Wesoła Galeryjka

Matczyn 10, 24-200, Polska

Więcej