Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Bakałarzewo świeci w sieci - 2008

Realizowany przez:

Fundacja Wyrównywania Szans Edukacyjnych, Kulturalnych i Społecznych Tęczowy Most w Bakałarzewie

Cel:

Wyposażenie młodzieży w wieku 13 – 19 lat w umiejętności praktycznego wykorzystania umiejętności komputerowych (Internet, tworzenie stron www, obsługa urządzeń elektronicznych), możliwych do wykorzystania w karierze zawodowej w dorosłym życiu.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z terenu całej gminy w wieku 13 – 19 lat rekrutowana spośród osób o ukierunkowanych zainteresowaniach informatycznych (tworzenie stron www). W rekrutację młodzieży ponadgimnazjalnej zostanie zaangażowane Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej. Zajęcia organizowane będą jako pozalekcyjne, dowóz uczestników zostanie zorganizowany w porozumieniu z Urzędem Gminy Bakałarzewo.

Opis projektu:

Projekt zakłada wykonanie w budynku Zespołu Szkół w Bakałarzewie sieci komputerowej, obejmującej wszystkie sale lekcyjne (osiem) gimnazjum. W sieci zainstalowane zostaną komputery, stanowiące własność ZS w Bakałarzewie. Kolejnym etapem będzie wyselekcjonowanie grupy 40 osób w wieku 13 – 19 lat i zorganizowanie dla niej szkoleń z zakresu obsługi programu do tworzenia stron internetowych FrontPage, fotografii cyfrowej oraz obsługi sprzętu elektronicznego (skaner, dyktafon, kamera video). Nabyte umiejętności pozwolą na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej o Gminie Bakałarzewo i gminach sąsiednich, położonych w dolinie Rospudy. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na pięcioosobowe zespoły, które zajmą się samodzielnym zbieraniem oraz opracowywaniem cyfrowym materiałów, na poszczególne podstrony tematyczne: historia gminy, przyroda, rolnictwo, instytucje, agroturystyka, zakłady przemysłowe, zespoły ludowe. Nauczyciel-instruktor będzie mentorem. Praca nad poszczególnymi podstronami wiązać się będzie dla młodych ludzi z kontaktami z przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych, niezbędnymi do opracowania materiałów. Nie będzie to jedynie opis stanu istniejącego, lecz również namysł i refleksja nad przyszłością i potrzebami ludności gminy w wybranych zakresach tematycznych. Pozyskane materiały i zdjęcia młodzież wykorzysta podczas pracy nad poszczególnymi podstronami. Indywidualnemu podejściu do tematu sprzyjać będzie praca w poszczególnych salach lekcyjnych przy wykorzystaniu sieci. Wykonane w zespołach podstrony zostaną zintegrowane i opublikowane.

Budżet projektu: 8 900 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Fundacja Wyrównywania Szans Edukacyjnych, Kulturalnych i Społecznych Tęczowy Most w Bakałarzewie

Miejscowość: Bakałarzewo

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Rynek 14

Kod pocztowy i Poczta: 16-423 Bakałarzewo

Województwo: podlaskie

Powiat: suwalski

Adres strony internetowej: –

Bakałarzewo świeci w sieci

Rynek 16, 16-423 Bakałarzewo, Polska

Więcej