Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Na krajeńskim szlaku - 2008

Realizowany przez:

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Cel:

Głównym celem projektu jest umożliwienie rozwoju zainteresowań młodzieży poprzez uaktywnienie jej w procesie edukacyjnym dzięki doskonaleniu umiejętności poszukiwania informacji, ich analizy i interpretacji, rozwój umiejętności społecznych, kształtowanie odpowiedzialności za realizację działań, wzmocnienie pewności siebie oraz rozwój sprawności poznawczych.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będą uczniowie w wieku 13 – 16 lat. Będzie to głównie młodzież pragnąca poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie objętym tematem projektu, pochodząca ze środowisk wiejskich oraz mieszkająca w Sępólnie. Czynnikiem decydującym o pracy nad projektem będzie chęć zdobycia nowych umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Dojazd realizatorów zapewnią rodzice.

Opis projektu:

Projektem mają zostać objęte dzieci i młodzież z terenu Sępólna i okolic pochodzące z różnych środowisk, nierzadko z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych bezrobociem, w których bezsilność rodziców rzutuje często na bezradność wychowanków i niewłaściwy sposób funkcjonowania, a co za tym idzie na złe przygotowanie do późniejszego dorosłego życia. Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności, które umożliwią młodemu pokoleniu pokonywanie trudności związanych z szeroko pojętym „światem współczesnym”. Są to m.in.: umiejętność poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, zdolność efektywnego posługiwania się TI, zdolność komunikowania oraz umiejętność odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki. Zaplanowane w projekcie działania są tematycznie związane z poznawaniem walorów regionu historyczno-geograficznego. W trakcie realizacji większości zagadnień wykorzystane zostaną metody zmuszające odbiorców projektu do podjęcia różnych form aktywności: przygotowanie wycieczek, fotografowanie, poszukiwanie wsparcia społecznego dla realizowanego przedsięwzięcia, autoprezentacja. Inne działania będą wymagały od realizatorów projektu umiejętnego zebrania potrzebnych informacji, następnie ich selekcji i w końcowym etapie przygotowania wystawy fotograficznej i prezentacji multimedialnej, a także kalendarza na rok 2010.

Budżet projektu: 10 610 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Kościuszki 4

Kod pocztowy i Poczta: 89-400 Sępólno Krajeńskie

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: sępoleński

Adres strony internetowej: –

Na krajeńskim szlaku

Kościuszki 15k, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Polska

Więcej