Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Lokalna Akademia Kompetencji – poznaj siebie, wybierz przyszłość - 2008

Realizowany przez:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jonkowie

Cel:

Celem projektu jest udzielenie wsparcia dla młodzieży wiejskiej poprzez przeprowadzenie doradztwa zawodowego i powstanie Akademii Kompetencji. Osiągnięcie celu pozwoli na przygotowanie do wyboru drogi życiowej, nabycia praktycznych umiejętności w ramach Akademii Kompetencji, alternatywne wykorzystanie czasu wolnego.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami działań będzie młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym z Jonkowa i okolic. Uczestnictwo w projekcie będzie dobrowolne, proces rekrutacji zakłada równy dostęp młodzieży bez względu na płeć i miejsce zamieszkania. W rekrutacji pomagać będzie Gimnazjum Publiczne w Jonkowie. W budżecie zaplanowano środki na wydatki związane z ewentualnym dojazdem młodzieży na miejsce projektu autobusami.

Opis projektu:

Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do przemyślanego wyboru ścieżki życiowej. Pierwszy etap to doradztwo zawodowe (25h warsztatów grupowych, 15h spotkań indywidualnych) gdzie młodzież uzyska niezbęde informacje o rynku pracy, możliwościach edukacji. Kolejny etap projektu to Akademia Kompetencji, podmiotem jej działań jest młodzież, zaś działania polegają na prezentacji lokalnej historii, ukrytej przede wszystkim w pamięci mieszkańców i w źródłach nieformalnych. Dzięki samodzielnemu, aktywnemu uczestnictwu, młodzież zdobędzie kompetencje społeczne i organizatorskie, będzie uczyła się patriotyzmu lokalnego. Forma działania jest ustalana przez młodzież (spotkania z mieszkańcami, historykami, liderami) Uroczyste zakończenie (wystawa) to okazja do integracji środowiska i propagowanie idei RS. Zakładane efekty projektu wiążą się min. z celami doradztwa: powstanie Portfolio z IPD, wzrost wiedzy o sobie, możliwościach, wiedza o rynku pracy i karierze zawodowej, wzrost świadomości środowiska lokalnego o roli doradztwa zawodowego. Efekty całego projektu będą szersze: umiejętność wykorzystania technik IT,większa pewność siebie, wiedza historyczna, patriotyzm, nawiązanie relacji młodzieży ze środowiskiem lokalnym, postrzeżenie OSP Jonkowo jako animatora działań na rzecz społeczności lokalnej, propagowanie idei Programów „Równać Szanse”.

Budżet projektu: 13 672 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Ochotnicza Straż Pożarna w Jonkowie

Miejscowość: Jonkowo

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Lipowa 2

Kod pocztowy i Poczta: 11-042 Jonkowo

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olsztyński

Adres strony internetowej: –

Lokalna Akademia Kompetencji – poznaj siebie, wybierz przyszłość

Ks. Hanowskiego 33, 11-042 Jonkowo, Polska

Więcej