Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

’Łączy nas Rospuda – pozytywnie zakręceni’ - 2012

Realizowany przez:

Uczniowski Klub Sportowy „Szapiro”

Cel:

Celem projektu jest umożliwienie młodzieży wzajemnego zaprezentowania doświadczeń i osiągnięć płynących z realizacji projektów. Będą one omawiane w trakcie spływu kajakowego Doliną Rospudy oraz poprzez kontakty drogą elektroniczną i zamieszczanie materiałów na Facebooku. Projekt stawia również za cel realizację wspólnego przedsięwzięcia w postaci przygotowania przewodnika po trasach rowerowych oraz podniesienie umiejętności pracy w zespole. Ponadto uczestnicy poszerzą wiedzę o regionie.

Odbiorcy projektu:

W projekcie uczestniczyć będzie 20 uczniów gimnazjum, w tym około 75% biorących udział w poprzednich projektach realizowanych w programie Równać szanse 2011 i 2012 r. Wstępna rekrutacja odbyła się poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa. Pierwszeństwo będą miały osoby, które najbardziej angażowały się w realizację poprzednich projektów. Zaangażowanie zostanie ocenione na podstawie obserwacji prowadzących zajęcia i ewaluacji projektu.

Opis projektu:

Celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji projektów edukacyjnych. Kształtowanie umiejętności realizacji samodzielnie postawionych celów poprzez nowe działania.
Nawiązywanie nowych relacji społecznych i integracja partnerskich organizacji. Poznanie najbliższego regionu i opracowanie młodzieżowego przewodnika szlaków rowerowych, który zostanie zamieszczony na stronie Urzędu Gminy Suwałki i Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince. Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 14 – 16 lat (20 osób: 10 członków UKS Szapiro i 10 Stowarzyszenia 'Wspólnota Puszczy’). Działania obejmować będą: 2-dniowy spływ kajakowy doliną Rospudy, 4 spotkania partnerów (2 rajdy rowerowe), wymiana materiałów, informacji, efektów pracy drogą elektroniczną na bieżąco, wyszukiwanie informacji na temat ciekawych obiektów ( pomników przyrody, zabytków, kapliczek, regionalnych legend, ciekawych historii, itp.), dokumentowanie oraz opracowanie przewodnika w wersji papierowej i elektronicznej. Projekt realizowany będzie w formie metody projektu, zajęć edukacyjnych w terenie, za pomocą nowoczesnych narzędzi edukacyjnych (e-mail, Facebook). Po zajęciach uczestnicy nabędą umiejętności pracy w zespole, nawiążą nowe relacje, w tym z lokalnymi instytucjami, zwiększą wiarę we własne możliwości ponadto poszerzą swoją wiedzę na temat najbliższego regionu, pogłębią więzi z miejscem zamieszkania. Powstanie młodzieżowy przewodnik po szlakach rowerowych gminy Suwałki oraz okolic Nowinki.

Budżet projektu: 7 190 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Działajmy Razem II

Uczniowski Klub Sportowy „Szapiro”

Miejscowość: Przebród

Ulica, nr domu i lokalu: Przebród 15

Kod pocztowy i Poczta: 16-402 Suwałki

Województwo: podlaskie

Powiat: suwalski

Adres strony internetowej: –

’Łączy nas Rospuda – pozytywnie zakręceni’

Przebród 15, 16-402, Polska

Więcej