Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

300 km wspólnej przestrzeni – odkrywanie i promowanie wirtualnej, twórczej i realnej. - 2012

Realizowany przez:

Nieformalna Grupa 'Bardo.Kultura’

Cel:

Celem projektu jest poznanie walorów naszych miejsc zamieszkania, w tym: krajoznawczych historycznych i kulturowych. oraz rozpoznania wspólnych elementów dziedzictwa – oraz wzajemne przekazanie sobie wiedzy i umiejętności pozwalających na niekonwencjonalne i nowoczesne sposoby ich promocji. Zachęcenie do wymiany informacji na temat wiedzy o swoich miejscowościach
? Wprowadzenie innowacyjnych form komunikowania się i promowania czy też lansowania ( warsztaty)

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będą osoby uczestniczące aktywnie w dwóch wcześniejszych projektach partnerów, tj. realizowanym w Bardzie projekcie pt. ?I oczywiście szopka? oraz realizowanym w Myślenicach projekcie pt. ?Myślenickie mapowanie miasta’. Osoby te zostaną zaproszone do udziału w projekcie na podstawie deklaracji o chęci uczestnictwa w podobnych wydarzeniach. Na tej zasadzie zostaną zaproszone te osoby, które w poprzednich projektach nie uczestniczyły aktywnie ? o wyraźnie sprecyzowanych umiejętnościach i zainteresowaniach przydatnych przy realizacji projektu, tj. w interaktywnych działaniach multimedialnych, koncepcyjnych (opracowywanie szlaków, mapowanie przestrzeni) oraz działań plastycznych i typu site specyfic . Docelowo zaplanowanych jest po 10 uczestników z każdej z dwóch grup gotowych do pracy w swoim środowisku oraz interaktywnej współpracy, w tym 15 gotowych do wzajemnych wizyt studyjnych.

Opis projektu:

Celem projektu jest zrealizowanie – z użyciem interaktywnych mediów i technik wizualnych – działań z 2.grupami młodzieży – z Barda i Myślenic – czego efektem będzie poznanie oraz wzajemna prezentacja dziedzictwa tych miejscowości, świadczącego o ich niezwykłości, jak również odnalezienie wspólnych dla nich elementów. Nabór uczestników projektu zostanie przeprowadzony na podstawie uczestnictwa w 2. wcześniejszych projektach o wspólnym wątku ? wyznaczania szlaków i mapowania publicznej przestrzeni zamieszkanego terenu oraz w oparciu o deklarowane zainteresowania. Będą to osoby głównie w wieku gimnazjalnym, gdyż głownie ta grupa wiekowa uczestniczyła w poprzednich projektach. Tytuł projektu ’ ?300 km wspólnej przestrzeni ? odkrywanie i promowanie wirtualne, twórczej i realnej?.odnosi się zarówno do formy spotkań, jak i płaszczyzny działań, takich jak opracowanie na podstawie materiałów dostępnych w Internecie 'subiektywnych map’ miejscowości, które będą odwiedzane, odnajdowanie i wspólne promowanie wspólnych elementów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obydwu miejscowości, odnajdowanie we wcześniej realizowanych projektach wspólnej płaszczyzny zainteresowań oraz przekazywanie sobie wiedzy i umiejętności odnośnie odmiennych sposobu realizacji wspólnych obszarów tematycznych, zmniejszanie dzielącego uczestników projektu dystansu przestrzeni realnej (300 km) dzięki odnajdywaniu wspólnej przestrzeni wirtualnej dla wspólnych działań. Działaniami w przestrzenie realnej będą 2 wizyty studyjne, w czasie których zostaną wyznaczone wspólne obszary tematyczne i zrealizowane warsztaty 'eksperckie’- gdzie ekspertami będzie młodzież dzieląca się swoją wiedzą i umiejętnościami nabytymi w ramach poprzednich projektów. warsztaty te maja przygotować obie grupy do nowych dla nich sposobów promocji swoich miejscowości, wykorzystujących techniki kreacyjne i medialne. Będą to przede wszystkim techniki z 'site specific’ oraz questingu oraz techniki promocyjne z wykorzystaniem mediów wirtualnych.Zostanie zrealizowana 'wystawa w przestrzeni publicznej’, wydane questy-tj. ulotki z nieoznakowanymi szlakami oraz biuletyny z realizacji projektu.

Budżet projektu: 12 750 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Działajmy Razem II

Nieformalna Grupa 'Bardo.Kultura’

Miejscowość: Bardo

Ulica, nr domu i lokalu: Kolejowa 12

Kod pocztowy i Poczta: 57-256 Bardo

Województwo: dolnośląskie

Powiat: ząbkowicki

Adres strony internetowej: –

300 km wspólnej przestrzeni – odkrywanie i promowanie wirtualnej, twórczej i realnej.

plac Wolności 5, 57-256 Bardo, Polska

Więcej