Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

UM-People - 2013

Realizowany przez:

Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych

Cel:

Celem projektu jest podniesienie umiejętności autoprezentacji, wzmocnienie poczucia własnej wartości i nawiązywanie nowych relacji społecznych.

Odbiorcy projektu:

Grupa 25 osób w wieku 13-17 lat z gminy Ulan-Majorat

Opis projektu:

Osią tematyczną projektu jest stworzenie portalu internetowego, który prezentuje materiały fotograficzne, prasowe i filmowe autorstwa młodzieży. Projekt zakłada organizację przez uczestników projektu imprez tematycznych, z których relacje będą zamieszczane w różnej formie na portalu internetowym. Prowadzone działania dotyczą gminy Ulan-Majorat, dzięki czemu młodzież poznaje lepiej swoje otoczenie, uczy się pozyskiwać wsparcie różnych osób i organizacji, wykorzystuje potencjał swojego środowiska i organizuje samodzielnie czas wolny dla siebie i swoich rówieśników. Wydarzenia obejmują wernisaże prac fotograficznych uczestników, wystawę zdjęć historycznych z gminy Ulan-Majorat, maraton filmowy, imprezę promocyjną związaną z prowadzonym portalem. Nad poszczególnymi zadaniami młodzież pracuje w zależności od potrzeby, albo w małych, kilkuosobowych grupach albo wszyscy uczestnicy projektu angażują się w realizację działania. Dzięki temu rozwijają umiejętności grupowego działania, poznają zasady współpracy i komunikacji. Młodzież przygotowuje się do prowadzenia portalu na warsztatach dziennikarskich, fotograficznych, filmowych i internetowych. Całą zgromadzoną wiedzę przekłada na praktyczne działania – pisze informacje o wydarzeniach lokalnych, przeprowadza wywiady z mieszkańcami, kręci filmy, przygotowuje wernisaż zdjęć. Zdobywa coraz większe doświadczenie w obsłudze technicznej portalu. Praca nad projektem sprawia, że młodzież jest rozpoznawana w środowisku lokalnym, a prowadzenie portalu daje im możliwość nawiązywania dialogu i prezentacji własnych osiągnięć bez żadnych ograniczeń. Projekt pozwala na wszechstronny rozwój zainteresowań młodzieży, nabycie umiejętności technicznych związanych z fotografią, filmem i dziennikarstwem oraz pracy w środowisku internetowym. Realizatorzy projektu zapraszają wszystkich mieszkańców na imprezę podsumowującą projekt, chcą podzielić się swoimi sukcesami, pokazać film dokumentujący przebieg projektu i podziękować wszystkim, którzy wspierali ich działania.

Budżet projektu: 50 258 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2013

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych

Miejscowość: Ulan-Majorat

Ulica, nr domu i lokalu: Ulan-Majorat 51

Kod pocztowy i Poczta: 21-307 Ulan-Majorat

Województwo: lubelskie

Powiat: aleksandrowski

Adres strony internetowej: http://www.ufis.lh.pl/

UM-People

Ulan-Majorat 11A, 21-307, Polska

Więcej