Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

W poszukiwaniu własnych korzeni - 2008

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych

Cel:

Zwiększanie szans młodzieży wiejskiej na udany start w dorosłe życie poprzez znalezienie „swego miejsca na Ziemi”, poznanie korzeni własnej rodziny i historii miejscowości przy jednoczesnym współautorstwie powstałej publikacji o własnej miejscowości

Odbiorcy projektu:

Odbiorca bezpośredni będzie rekrutowany z grupy młodzieży w wieku 13-19 lat, mieszkańców wsi Dubicze Cerkiewne (jeśli będą chętni z miejscowości okolicznych, będą sami organizować swój dojazd do biblioteki na spotkania) poprzez zaproszenie do projektu, ogłoszone na gminnej tablicy ogłoszeń, stronie www gminy, stronie forum gminy (prowadzonej przez młodzież) oraz ogłoszenie wśród uczniów na apelu szkolnym.

Opis projektu:

Przez okres 6 miesięcy 10 osobowa grupa młodzieży wybierze się na 'wycieczkę do przeszłości’, w poszukiwaniu własnych korzeni i poznania historii miejscowości. Znając swoją tożsamość, bogatsi w zgromadzone wiadomości i nabywszy nowe doświadczenia i umiejętności, śmiało będą mogli patrzeć w przyszłość i będą przygotowani do udanego startu w dorosłe życie. Wywiady, spotkania, wyjazdy, debata oraz praca z urządzeniami IT i w grupie z osobami dorosłymi – liderami lokalnymi, będą wspaniałą okazją do budowania odpowiedzialności i silnych więzi międzyludzkich i z 'Małą Ojczyzną’. Młodzież pracować będzie nie tylko w soboty, ale też w czasie zajęć pozalekcyjnych. Ogłoszone konkursy, praca w terenie i spotkanie podsumowujące uruchomi cały szereg działań angażujących społeczeństwo miejscowości, a nawet gminy przy jednoczesnym zagospodarowaniu każdego wolnego czasu dla uczestników. Powiązanie pracy reportera, kolekcjonera i 'komputerzysty’, a także lidera i redaktora to szerokie spektrum zawodów, umiejętności i nowych doświadczeń, co w rezultacie końcowym wyda zaskakujący plon: wykresy genealogiczne, prezentacje multimedialne i folder starych fotografii – 'część wspólnej historii’, które będą wspaniałą promocją miejscowości i tutejszych mieszkańców. Otrzymany grant przeznaczony jest na podstawowe wydatki związane z poszczególnymi działaniami: samodzielny zakup przez młodzież publikacji o regionie przy wykorzystaniu komputera i internetu, honoraria dla mentorów kultury regionalnej, zakup skanero-drukarki, opłaty związane z wyjazdami edukacyjnymi do Biblioteki Miejskiej w Hajnówce, na Uniwersytet Powszechny w Teremiskach oraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Dużą część wydatków stanowią koszty wydania folderu (krótkie opracowanie historii wsi i stare fotografie), ale on też jest sztandarowym rezultatem projektu.

Budżet projektu: 11 560 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych

Miejscowość: Dubicze Cerkiewne

Ulica, nr domu i lokalu: Główna 67

Kod pocztowy i Poczta: 17 – 204 Dubicze Cerkiewne

Województwo: –

Powiat: hajnowski

Adres strony internetowej: –

W poszukiwaniu własnych korzeni

Główna 22, 17-204 Dubicze Cerkiewne, Polska

Więcej