Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Gamerka - 2013

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Dolina”

Cel:

Celem projektu jest poznanie swojego środowiska, zwiększenie umiejętności samodzielnego, aktywnego działania, zjednywanie i budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami i otoczeniem, zwiększenie wiary we własne możliwości.

Odbiorcy projektu:

Grupa młodzież w wieku 13-19 lat

Opis projektu:

Wszystkie działania projektu skupiają się wokół tematu dawnego życia mieszkańców Lipiny Dolnej. Na podstawie przeprowadzanych i rejestrowanych wywiadów z najstarszymi mieszkańcami młodzież dokumentuje dawne obyczaje ludowe, obrzędy, legendy, informacje o ciekawych wydarzeniach i ludziach. Po zamknięciu tego etapu projektu grupa wybiera jeden z obrzędów, który opracuje, a następnie przedstawi w formie widowiska folklorystycznego szerokiej widowni. Przygotuje tańce, pieśni, przypowiastki, które chce umieścić w scenariuszu. Uczestnicy sami projektują i budują dekorację sceny. Wypożyczają potrzebne kostiumy. Uczestniczą w warsztatach zdobywając praktyczne umiejętności wymagane podczas występów przed publicznością. Są to zajęcia z emisji głosu, ruchu scenicznego, zajęcia taneczne oraz warsztaty artystyczne o tematyce interesującej młodzież. Przygotowanie widowiska odbywa się w pomieszczeniach szkolnych, remizie OSP oraz filii biblioteki gminnej. Aby było to możliwe realizatorzy nawiązują kontakt z tymi instytucjami i ustalają harmonogram spotkań. Młodzi ludzie poznają różne aspekty życia dawnych mieszkańców wsi włączając się w organizację i uczestnicząc we wspólnych wyjazdach do miejsc związanych z dawnymi kulturami. Grupa przygotowuje się do wyjazdów wyszukując materiały informacyjne związane z miejscami, które planuje odwiedzić. Wyznaczone osoby dokonują rozeznania i rekomendują grupie najkorzystniejszy wybór. Młodzież ma możliwość zaprezentowania swoich dokonań podczas występów na Festynie Rodzinnym w sąsiedniej wsi, Dożynkach Gminnych oraz na corocznej imprezie plenerowej „Sobótki w Nadrzeczu”. Zebrane materiały, w postaci zdjęć i wybranych nagrań wypowiedzi starszych ludzi na temat przeszłości, zostaną wyeksponowane na wystawie w dostępnym dla mieszkańców miejscu. Oficjalne zakończenie projektu odbywa się podczas Dożynek Gminnych, gdzie cała grupa występuje z przygotowanym widowiskiem folklorystycznym. Nieoficjalnie grupa świętuje zakończenie projektu przy ognisku wraz z zaproszonymi gośćmi wspierającymi jej pracę przez piętnaście miesięcy.

Budżet projektu: 41 485 zł

Dotacja: 33 200 zł

Rocznik: 2013

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Dolina”

Miejscowość: Lipiny Dolne

Ulica, nr domu i lokalu: Lipiny Dolne 55a

Kod pocztowy i Poczta: 23-423 Potok Górny

Województwo: lubelskie

Powiat: biłgorajski

Adres strony internetowej: –

Gamerka

Lipiny Dolne 156, 23-423, Polska

Więcej