Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Zaczarowaną dorożką w świat mazurskiej przyrody - 2008

Realizowany przez:

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Cel:

Celem projektu jest rozwój osobowości młodzieży oraz jej umiejętności społecznych przez twórcze działania artystyczne: zaprezentowanie na forum spektaklu muzyczno – poetyckiego oraz zdobycie wiedzy na temat swojego regionu i swojej osobowości. Dzięki realizacji projektu młodzi rozwiną swoje zainteresowania, stanie się bardziej kreatywna i twórcza oraz zdobędzie uznanie w lokalnym środowisku.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy projektu to młodzi w wieku 16-19 lat z terenu miasta i gminy Morąg uczący się w Zespole Szkół Licealnych w Morągu. Rekrutacja przeprowadzona będzie wśród młodzieży Zespołu Szkół Licealnych w Morągu, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w projekcie. Młodzież spoza Morąga będzie korzystała z transportu komunikacji publicznej.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozwój osobowości młodych ludzi, ich umiejętności społecznych oraz zaspokojenie potrzeby dostępu do kultury i uznania społecznego, poprzez stworzenie grupy teatralnej. Uczestnikami projektu jest 14 osobowa grupa młodzieży w wieku od 16-19 lat z morąskich szkół średnich. Poza promocją projektu głównymi działaniami będą: przygotowanie młodzieży do spektaklu teatralnego, próby z instruktorem/opiekunem grupy, opracowanie scenariusza, przygotowanie scenografii, warsztaty teatralne (ruch sceniczny, dykcja, technika wymowy, interpretacja) z aktorami Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie, wyjazdy do teatru. Wykorzystamy różne metody pracy: gry dramatyczne, pantomimę, wejście w rolę, żywy obraz, dramę, wywiad, techniki plastyczne, inscenizację, symulację, prezentację multimedialną. Powyższe działania mają na celu osiągnięcie przez uczniów wiedzy, dojrzałości emocjonalnej, satysfakcji twórczej, umiejętności wykorzystania wolnego czasu. Powstanie nieformalna, grupa teatralna, która wystawi spektakl oparty na twórczości K.I. Gałczyńskiego. Przygotowana zostanie wystawa fotograficzna, prezentująca poszczególne etapy realizacji projektu. Młodzież sama opracuje foldery pamiątkowe dla gości zaproszonych na spektakl oraz prezentację multimedialną, która będzie elementem scenografii. Przyznana dotacja pokryje koszty osobowe opiekuna grupy, instruktorów teatralnych, koszty dojazdu do teatru, przygotowania scenografii, promocji projektu, świętowania projektu, obsługi projektu oraz koszty zakupu materiałów do przygotowania wystawy.

Budżet projektu: 7 937 zł

Dotacja: 5 900 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Miejscowość: Morąg

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Ogrodowa 16

Kod pocztowy i Poczta: 14-300 Morąg

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: ostródzki

Adres strony internetowej: –

Zaczarowaną dorożką w świat mazurskiej przyrody

Ogrodowa 7, 14-300 Morąg, Polska

Więcej