Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Słońce – jako źródło życia i energii - 2007

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Krzeszowie – Gimnazjum w Krzeszowie

Cel:

Głównym celem projektu jest zdobycie wiadomości z zakresu przedmiotów przyrodniczych na temat Słońca, jego energii i wpływu na organizmy oraz sposobów wykorzystania. Ponadto zdobywanie wiedzy i umiejętności przez praktyczne działanie; rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i postaw ekologicznych; poszerzenie umiejętności wykorzystania TI; pogłębienie umiejętności autoprezentacji.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami są uczniowie klas I-III Zespołu Szkół w Krzeszowie – Gimnazjum w Krzeszowie, czyli młodzież w wieku 13-15 lat zamieszkała na terenie gminy Krzeszów i Harasiuki, rodzice i społeczność lokalna. Podstawą rekrutacji wśród uczniów są ich zainteresowania i uzdolnienia rozpoznane na lekcjach.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez ukazanie młodzieży zalet i korzyści wynikających z pracy nad projektem, co wpłynie na powodzenie w życiu szkolnym, zawodowym i społecznym ucznia. Aktywne formy zdobywania wiadomości i umiejętności w znaczący sposób wpływają na rozwój edukacyjny młodego człowieka. Uczniowie mają szansę w ciekawy sposób przyswoić sobie trudną wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz kształtować prawidłowe postawy ekologiczne. Zaplanowane działania są realizowane zgodnie z harmonogramem w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także podczas spotkań wynikających z bieżących potrzeb uczestników projektu. Spodziewane efekty to: polepszenie wyniku egzaminu gimnazjalnego w wyniku popularyzacji wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych, kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach.

Budżet projektu: 10 683,00 zł

Dotacja: 6 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół w Krzeszowie – Gimnazjum w Krzeszowie

Miejscowość: Krzeszów

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Ulanowska 7

Kod pocztowy i Poczta: 37-418 Krzeszów

Województwo: podkarpackie

Powiat: niżański

Adres strony internetowej: –

Słońce – jako źródło życia i energii

Wesoła 4, 37-420 Krzeszów, Polska

Więcej