Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Tyle zyskujesz, ile wypromujesz. - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Horyzont w Pluskowęsach

Cel:

Działania projektu, dające umiejętności promowania własnych i cudzych przedsięwzięć, mają na celu wzrost poczucia własnej wartości. Zdobyte umiejętności komunikacyjne, wypracowanie porozumień i możliwość dotarcia do różnych środowisk oraz skuteczne zareklamowanie wydarzeń kulturalnych sprawią, że młodzi ludzie zyskają „poczucie sprawstwa” . Wpływ na otoczenie tj. wzrostem liczby uczestników proponowanych przez różne podmioty wydarzeń zbuduje kapitał społeczny i zmotywuje do dalszych działań.

Odbiorcy projektu:

W projekcie będzie uczestniczyło 20 osób, po 10 z każdej organizacji. Będzie to młodzież, która realizowała w RS 2010 projekty „Czy tylko szata zdobi człowieka ?” (Horyzont)oraz „Wielka Platforma Informacyjna” i „Z techniką w przeszłość – Fotokomiks historyczny” ( UTH). Młodzież jest chętna do podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi. Połączenie umiejętności technicznych z komunikacyjnymi, autoprezentacji, dają szanse realizacji projektu ? Tyle zyskujesz, ile wypromujesz?. Zrealizowano już jeden wspólny projekt, który poszerzył zakres działań i wpływu na większym obszarze. Uczestnicy będą rekrutowaniu spośród realizatorów projektów RS 2010, którzy nie podejmowali wspólnych działań. Planuję się włączyć po 2 „nowe” osoby ze strony każdej organizacji. Rekrutacja ograniczy się do pozytywnej odpowiedzi na zaproszenie udziału. Informacja o projekcie podana będzie na stronie organizacji i plakatach informacyjnych w szkołach i miejscach publicznych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opis projektu:

Celem projektu jest zdobycie umiejętności promowania własnych osiągnięć. Młodzież wzmocni poczucie własnej wartości , rozwinie umiejętności komunikacyjne i nauczy się budować kapitał społeczny. W projekcie będzie uczestniczyć 20 osób, po 10 osób z każdej organizacji. Są to uczniowie i absolwenci Gimnazjum w Pluskowęsach oraz Liceum w Unisławiu. Młodzi ludzie realizowali już wspólnie jeden projekt pt. ?Bocień – oblicza nazistowskiego okrucieństwa?. Było to z ich punku widzenia doświadczenie cenne, dające możliwość uczenia się od siebie nawzajem. Jednak nie wszyscy uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego skorzystali z ?Działajmy Razem? . Chcielibyśmy włączyć we wspólne działania tych, którzy z tej szansy nie skorzystali. W ramach projektu ? Tyle zyskujesz, ile wypromujesz?, zaplanowano:
-Spotkanie integracyjne młodzieży.
-Zdobycie informacji dotyczących reklamy i promocji.
-Poszerzenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych.
-Podzielenie się wiedzą i umiejętnościami na wyjazdowych zajęciach warsztatowych.
-Wypracowanie wspólnego frontu działań na zajęciach warsztatowych.
-Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.
-Założenie fanpage?a i promowanie imprez kulturalnych i innych ważnych wydarzeń.
-Umieszczanie informacji na stronach internetowych naszych organizacji oraz współpraca z innymi NGO-sami regionu w celu zareklamowania wydarzeń.
-Wypromowanie dwóch wydarzeń kulturalnych na terenie dwóch gmin : Unisław i Chełmża, poprzez szeroko zakrojoną akcję internetową, zaproszeniami, plakatami i osobistym kontaktem w postaci informacji w szkołach i ośrodkach życia publicznego.
-Uroczyste podsumowanie projektu z zaprezentowaniem osiągnięć, sprawozdania z realizacji projektu. Zaprezentowanie ciekawej reklamy mającego się odbyć w najbliższym czasie wydarzenia kulturalnego. Spodziewany efekt projektu to wzrost umiejętności promocji i autopromocji. Będzie on widoczny w ten sposób, że wszelkie imprezy i wydarzenia w środowisku lokalnym będą miały większa liczbę odbiorców z różnych środowisk. Nie będą to imprezy hermetyczne, skierowane do wąskiego grona. Impreza podsumowująca projekt wypromuje też działania młodzieży i ich wkład w życie społeczne lokalnej społeczności.Wskaże na zasadność realizacji projektów w ramach programu Równać Szanse.

Budżet projektu: 6620 zł

Dotacja: 5000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Działajmy Razem

Stowarzyszenie Horyzont w Pluskowęsach

Miejscowość: Pluskowęsy

Ulica, nr domu i lokalu: Pluskowęsy 71/4

Kod pocztowy i Poczta: 87-140 Chełmża

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: toruński

Adres strony internetowej: –

Tyle zyskujesz, ile wypromujesz.

1 Maja 7, 87-140 Nowa Chełmża, Polska

Więcej