Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Sekcja Archeo - 2012

Realizowany przez:

Fundacja Ekorozwój Ponidzia

Cel:

Cel projektu to pobudzanie aspiracji poznawczych, twórczych, rozwój zainteresowań oraz pobudzenie do aktywnego współdziałania młodzieży i dzieci. Udział w projekcie wykształci umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego, włączania się w działalność społeczno – kulturalną oraz angażowanie się w aktywizację swoich rówieśników. Projekt ukierunkowany jest na wyrównywanie szans edukacyjnych.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat z Pińczowa i okolicznych miejscowości.

Opis projektu:

Celem projektu jest pobudzanie aspiracji poznawczych, twórczych a także pobudzenie kreatywności i rozwijanie pasji młodych ludzi w wieku 13-19 lat poprzez uczestnictwo w cyklu działań zaplanowanych w ramach projektu: wykłady z archeologii, zajęcia terenowe, warsztaty ceramiczne i rękodzieła. Innym, dodatkowym celem projektu jest próba stworzenia produktu turystycznego, na bazie niedawnych odkryć archeologicznych na terenie gminy Pińczów – zbiorowa mogiła z czasów kultury mierzanowickiej, w formie pikniku archeologicznego dla mieszkańców gminy połączonego z przygotowaniem trwałej ekspozycji o odkryciach, która umieszczona będzie w Muzeum Regionalnym. Zdobyta przez uczestników projektu wiedza ułatwi im lepszy start na płaszczyźnie edukacyjnej (nabędą specjalistyczną wiedzę z zakresu archeologii) i poprzez nabycie nowych umiejętności – współdziałania w grupie oraz promowania swoich osiągnięć. Zaplanowane w projekcie działania realizowane będą w formie cyklu warsztatów a także cyklicznych zajęć, na które zapraszane będą osoby tematycznie związane z projektem. Całość będzie połączeniem tradycyjnego zdobywania wiedzy z jej praktycznym wykorzystaniem.

Budżet projektu: 11 800 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Fundacja Ekorozwój Ponidzia

Miejscowość: Pińczów

Ulica, nr domu i lokalu: 3-Go Maja 10

Kod pocztowy i Poczta: 28-400 Pińczów

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: pińczowski

Adres strony internetowej: –

Sekcja Archeo

GGMM+88 Pińczów, Polska

Więcej