Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzi menadżerowie kultury. - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Kurowicach „Szkoła z przyszłością”

Cel:

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie umiejętności, niezbędnych do samodzielnej realizacji własnych projektów społeczno-kulturalnych wśród 40 uczestników projektu w wieku 13-16 lat z terenu gminy Brójce w ciągu 6 miesięcy.

Odbiorcy projektu:

40 uczniów w wieku 13-16 lat z Gminy Brójce.

Opis projektu:

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie umiejętności, niezbędnych do samodzielnej realizacji własnych projektów społeczno-kulturalnych. Co przyczyni się do zwalczania przejawów wykluczenia dzieci i młodzieży. Uczestnikami projektu będą uczniowie gimnazjalni u których konieczne jest rozwijanie umiejętności właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron. Ponadto położony zostanie nacisk na nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz rozwijania umiejętności pracy w grupach. Umiejętności te zostaną wypracowane w ramach warsztatów realizowanych podczas trwania projektu. Pieniądze przekazane na potrzeby projektu „Młodzi menadżerowie kultury.” umożliwią młodzieży udział w warsztatach teatralnych, plastyczno-fotograficznych i filmowych. Uczestnicy przedsięwzięcia będą pracować metodą projektu, którą nauczą się pracować podczas warsztatów „Wdrażanie metody projektów”. Dlaczego właśnie metoda projektów? Metoda projektów sprzyja wspólnej pracy i osiąganiu wysokich efektów. Warunkiem sukcesu stosowania tej metody jest przekonanie uczniów, aby przejęli odpowiedzialność za własną pracę. Jedną z kluczowych umiejętności wysoko wykwalifikowanych pracowników jest umiejętność współdziałania w grupie, która powinna doprowadzić do znalezienia swojego miejsca na rynku pracy i osiągnięcia sukcesu zawodowego. Z tego też względu najbardziej cenne są projekty wykonywane w grupach, przy których uczniowie kształtują swoje umiejętności współpracy w różnych sytuacjach.

Budżet projektu: 8 768 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Kurowicach „Szkoła z przyszłością”

Miejscowość: Kurowice

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna1

Kod pocztowy i Poczta: 95-006 Brójce

Województwo: łódzkie

Powiat: łódzki wschodni

Adres strony internetowej: http://szkolaprojekty.zafriko.pl

Młodzi menadżerowie kultury.

Rządowa 133, 95-006 Kurowice, Polska

Więcej