Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

BYCHAWSKIE FOTO-MOTYWACJE! - 2012

Realizowany przez:

Bychawskie Centrum Kultury

Cel:

Celem projektu jest wzbudzenie w młodych mieszkańcach Bychawy chęci do aktywnego działania na rzecz lokalnej społeczności. Kształtowanie swojej osobowości poprzez udział w warsztatach motywacyjnych oraz tworzenie form artystycznych uwzględniających zainteresowania fotografią i filmem. 6-miesięczne spotkania mają przyczynić się do ukazania młodym osobom nowych możliwości, inspiracji a także rozwijania swoich pasji.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku 13-17 lat z lokalnych szkół. Uczestnicy o projekcie będą informowani za pomocą plakatów promujących przedsięwzięcie, portali społecznościowych oraz spotkań w szkołach. Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez osoby z Młodzieżowej Inicjatywy Kulturalnej, biorące także czynny udział w procesie tworzenia, realizacji przy czym uczestnictwa w projekcie.

Opis projektu:

Projekt ma na celu zaangażowanie młodzieży do rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz ukazanie codzienności naszego miasta. Celem jest również motywacja uczestników do aktywnego działania na rzecz swojej miejscowości oraz rozwoju osobistego. Realizacją projektu będzie stworzenie warsztatów filmowych, fotograficznych i motywacyjnych. Uczestnikami/realizatorami projektu będzie Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna (nieformalna grupa młodzieży działająca przy Centrum Kultury) oraz młodzież nie związana z BCK. Dzięki warsztatom filmowym chcemy zainteresować młodzież sztuką filmową, przedstawić etapy powstawania filmu i stworzyć animację o bychawskiej legendzie. Warsztaty fotograficzne mają na celu przybliżenie młodzieży teorii fotografii, a poprzez połączenie fotografii cyfrowej i tradycyjnej(otworkowej) uczestnicy poznają historię dziedziny, sami stworzą aparaty i będą tworzyć indywidualne projekty fotograficzne. Przede wszystkim projekt pozwoli młodzieży rozwijać swoją wyobraźnię, wzmocnić potencjał, nabyć umiejętność pracy w grupie i stworzyć nową wartość artystyczną w postaci filmu i wystawy fotografii zaprezentowanych podczas finału projektu. Nazwa projektu to połączenie metod twórczych z metodami kształcenia rozwoju osobistego. Warsztaty będą formą spędzenia wolnego czasu oraz motywacją do udziału w innych inicjatywach.

Budżet projektu: 8 600 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Bychawskie Centrum Kultury

Miejscowość: Bychawa

Ulica, nr domu i lokalu: Piłsudskiego 34

Kod pocztowy i Poczta: 23-100 Bychawa

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Adres strony internetowej: http://ebck.pl

BYCHAWSKIE FOTO-MOTYWACJE!

Dąbrowskiej 9, 23-100 Bychawa, Polska

Więcej