Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Tacy Sami - 2012

Realizowany przez:

Grupa nieformalna „Tacy Sami”

Cel:

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych z małych miast i wsi.Udział w projekcie zgłębi i podtrzymakontakty między młodzieżą, które będą się przyczyniały do ciągłego rozwoju społecznego i intelektualnego odbiorców projektu. Zapewni im też równość szans życiowych oraz ukształtuje
postawy pozwalające sprostać wyzwaniom samodzielnego życia na miarę ich możliwości.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13-19 lat. Do udziału w projekcie została wybrana młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo, mająca złą sytuację materialną.

Opis projektu:

Celem projektu jest dalsza współpraca pomiędzy polską i czeską młodzieżą.Projekt zakłada
zorganizowanie wyjazdu integracyjnego do szkoły specjalnej w Lanskroun do Czech, pobytu
dzieci z Czech w naszej placówce. Młodzież będzie brała udział w wyjeździe doskonalącym umiejeności życia codziennego. Ważnym elementem projektu jest integracja rówieśników
niepełnosprawnych intelektualnie, pokonywanie barier językowych, rehabilitacja społeczna, kształtowanie umiejętności
praktycznego działania, promocja uzdolnień (plastyczno-artystycznych) osób niepełnosprawnych.
Projekt obejmuje warsztaty i zajęcia polsko-czeskie, konkurs plastyczny, integracyjny mecz piłki nożnej.
Efektem projektu będzie podtrzymywanie współpracy między młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie z Czech i Polski, zacieśnianie więzów przyjaźni, zainteresowanie społeczności lokalnej kulturą czeską oraz cykliczne promowanie wyników współpracy, działań młodzieży polskiej i czeskiej na Festiwalu Kultury i Sztuki.

Budżet projektu: 7 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Grupa nieformalna „Tacy Sami”

Miejscowość: Piława Górna

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 6

Kod pocztowy i Poczta: Piława Górna 58-240

Województwo: dolnośląskie

Powiat: dzierżoniowski

Adres strony internetowej: http://sosw.pilawagorna.org

Tacy Sami

Szkolna 1, 58-240 Piława Górna, Polska

Więcej