Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

998 – czs na młodzież - 2012

Realizowany przez:

Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewicach

Cel:

Przeszkolenie 25 osób z zakresu wiedzy pożarniczej i pierwszej pomocy przed medycznej. Podniesienie umiejętności interpersonalnych uczestników szkolenia poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i utrwalonej ćwiczeniami praktycznymi, przebadanie 25 osób testami osobowościowo – kompetencyjnymi z możliwością indywidualnej analizy własnej osobowości. Zbudowanie dwóch w pełni wykwalifikowanych zespołów

Odbiorcy projektu:

Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do pracy w zespole (grupie) w sytuacjach podwyższonego zagrożenia jakie mogą wystąpić w przyszłości podczas akcji ratowniczo – gaśniczych w sekcji OSP. Uświadomienie uczestnikom projektu mechanizmów reakcji organizmu na czynniki stresogenne – poprzez zbadanie i poznanie własnych predyspozycji. Podwyższenie umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przed medycznej, a tym samym zwiększenie pewności siebie w przyszłym działaniu. Szkoleniem będzie objęta grupa młodzieży będąca członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z OSP Janiszewice i OSP Annopole Nowe. Młodzież będzie również objęta szkoleniem z zakresu umiejętności interpersonalnych ułatwiających funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i zawodowej oraz innych relacjach społecznych. Dotacja zostanie przeznaczona na przeprowadzenia szkolenia w trzech blokach tematycznych z zakresu: I – Umiejętności interpersonalne, analiza własnej osobowości, poznanie siebie i swoich możliwości… II – pierwszej pomocy przed medycznej z naciskiem na umiejętności praktyczne, III – wiedzy i umiejętności z zakresu pożarnictwa. Zakres szkolenia we wszystkich trzech blokach tematycznych będzie obejmował część teoretyczną oraz praktyczną wykonywaną w zespołach odwzorowujących pracę sekcji pożarniczej. Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał możliwość wypełnienia testów osobowościowych wraz z ich analizą przez psychologa – doradcę zawodowego.

Opis projektu:

Grupa uczestników szkolenia będzie w wieku 13-19 lat. Są to chłopcy i dziewczęta, aktywni członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu Nowym oraz w Janiszewicach, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie, którego działania sugerowali podczas spotkań i w ankietach z 2011 r. Osoby te zamieszkują głównie gminę Zduńska Wola.

Budżet projektu: 11 881 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewicach

Miejscowość: Janiszewice

Ulica, nr domu i lokalu: Janiszewice 3

Kod pocztowy i Poczta: 98-220 Zduńska Wola

Województwo: łódzkie

Powiat: zduńskowolski

Adres strony internetowej: http://janiszewice.osp.org.pl

998 – czs na młodzież

Opiesin 24C, 98-220, Polska

Więcej