Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

My i wielokulturowa Suchowola - 2008

Realizowany przez:

Fundacja im. ks. J. Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli

Cel:

Celem projektu jest przygotowanie publikacji folderu, wystawy zdjęć promujących wielokulturową historię i tradycje mieszkańców Suchowoli. Wdrożenie młodzieży do działań skupionych wokół walorów wielokulturowości, tolerancja wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz nauka zdobywania, opracowania i prezentacji wiedzy; samodzielność i odpowiedzialność w działaniu na rzecz grupy zadaniowej i wspólnoty lokalnej.

Odbiorcy projektu:

W projekt zaangażowane będą osoby w wieku od 16 do 19 lat, zamieszkujące Suchowolę (3100 mieszkańców) i okolice. Będą to członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego oraz koła historyków LO. Czas spotkań uczestników będzie dopasowany do ich możliwości dojazdu komunikacją publiczną.

Opis projektu:

Mieszkańcy Podlasia żyją w kontakcie z dziedzictwem wielu kultur. Projekt, jaki przedkładamy do realizacji, wpisuje się w działania, które prowadzi Fundacja przewidziane na dłuższy okres czasu. Aktualnie Fundacja współpracuje z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Ośrodkiem Kultury “Pogranicze” w Sejnach, w ramach programu „Badanie postaw tolerancji wobec Żydów w Polsce”. Projekt dotyczy organizacji warsztatów z muzyki i tańca żydowskiego, sprawowania opieki nad cmentaarzem żydowskim w Suchowoli. Projekt ten kończy się w grudniu 2008 roku, lecz z inicjatywy młodzieży i działaczy Fundacji od 2009 roku planowane są szersze działania, których celem jest zapoznanie młodzieży z ich wielokulturowym dziedzictwem. Podmiotem działania jest młodzież szkolna LO w Suchowoli. Planowane działania obejmują przygotowanie dwóch wystaw poświęconych wielokulturowej historii miasteczka połączone z happeningiem „My i wielokulturowa Suchowola”, spotkania ze świadkami historii i wycieczki do innych miejsc życia wspólnot wielokulturowych, kwerendy i zajęcia edukacyjne prowadzone i realizowane przez młodzież szkolną. Celem działań jest edukacja uczniów i wspólnoty miasteczka poprzez poznanie historii i kultury wspólnoty tatarskiej i żydowskiej oraz budowanie postaw tolerancji i otwartości wobec tych wspólnot. Efektem projektu jest przygotowanie folderu i wystawy oraz wdrożenie młodzieży licealnej do działalności obywatelskiej w ramach powyższych inicjatyw i zgodnie z zakreślonymi celami.

Budżet projektu: 15 600 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Fundacja im. ks. J. Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli

Miejscowość: Suchowola

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Augustowska 2

Kod pocztowy i Poczta: 16-150 Suchowola

Województwo: podlaskie

Powiat: sokólski

Adres strony internetowej: –

My i wielokulturowa Suchowola

Augustowska 18, 16-150 Suchowola, Polska

Więcej