Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

„Przeszłość dla Przyszłości- Mała Ojczyzna w rękach młodzieży” - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości i Parafii Koniemłoty 'PRZYSZŁOŚĆ’

Cel:

Celem projektu jest zmiana perspektywy postrzegania przez młodzież własnej podmiotowości i uświadomienie możliwości jej udziału w procesach rozwoju społecznego i indywidualnego.
Realizując projektu jest uzgodniona obustronnie a młodzież zyskuje szansę na zaspokojenie swoich potrzeby: poczucie własnej wartości, zaradność i samodzielność, nauczy się odpowiedzialności, rozwinie swoje zainteresowania.

Odbiorcy projektu:

Grupa młodzieży w wieku 13-19 lat składa się z 15 osób. Rekrutacja uczestników odbyła się w sposób bardzo spontaniczny, a mianowicie młodzież o możliwości realizacji projektu dowiedziała się na lekcjach samorządności organizowanych w ramach spotkań „Powiat Staszowski-wiem gdzie mieszkam”, tam zaprezentowano przykładowe projekty. Młodzież spoza Koniemłotów będzie dowożona przez rodziców, będzie to wyrazem ich osobistego zaangażowania oraz wzmocnieniem więzi międzypokoleniowej.

Opis projektu:

Celem projektu jest w jest zmiana perspektywy postrzegania przez młodzież własnej podmiotowości i uświadomienie możliwości jej udziału w procesach rozwoju społecznego i indywidualnego.
Uczestnikami projektu jest 15-osbowa grupa młodzieży w wieku 13-19 lat, mieszkająca na terenach wiejskich, która czynnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez stowarzysz. Młodzi, którzy chcieliby oprócz wiedzy zdobywanej w szkole, dodatkowo zaspokoić swoje potrzeby związane ze zwiększeniem akceptacji w środowisku lokalnym oraz zwiększeniem umiejętności planowania własnej przyszłości.
Młodzież na spotkaniu z władzami, stowarz., zaplanowała podjęcie działań: zebranie materiałów dot., historii Koniemłotów od pierwszych publikacji do roku 2012 (wywiady, pamiątkowe zdjęcia mieszkańców itp.) opracowanie scenariusza i samodzielne nagranie audycji historycznej studiu nagraniowym. Redakcja i wydanie gazety historycznej „Koniemłoty-siła pokoleń”, organizacja spotkań poświęconych znanym mieszkańcom Koniemłotów oraz wystawy.
Efektami projektu będą zmiany, jakie zajdą w młodzieży, która nauczy się zaspakajać swoje społeczne potrzeby, nawiąże nowe relacje z nowymi ludźmi i instytucjami, nauczy się pracować w zespole. Efektami namacalnymi będą wydane płyty, gazety, utworzenie strony intern., stowarz. liczba spotkań łączących przeszłość z przyszłością.
Dotacja zostanie przeznaczona na koszty związane z opracowaniem i w/w materiałów, promocję projektu oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizacje projektu.

Budżet projektu: 12 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości i Parafii Koniemłoty 'PRZYSZŁOŚĆ’

Miejscowość: Koniemłoty

Ulica, nr domu i lokalu: ul.Pl. Romana Kotlarza 1

Kod pocztowy i Poczta: 28-200 Staszów

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: staszowski

Adres strony internetowej: –

„Przeszłość dla Przyszłości- Mała Ojczyzna w rękach młodzieży”

pl. ks. Romana Kotlarza 2, 28-200 Staszów, Polska

Więcej