Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nasze zalasowskie dziedzictwo kulturowe - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Zalasowian

Cel:

Poznanie własnego dziedzictwa kulturowego oraz jego uniwersalnych wartości w kontekście wartości narodowych, ogólnoludzkich. Wyposażenie ucznia w wiedzę o własnym regionie, rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania dla dziedzictwa kulturowego. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości jako fundamentu tworzenia postaw o dużej wrażliwości moralnej i tolerancyjnej.

Odbiorcy projektu:

Uczniowie gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej w wieku 13-16 lat.
Rekrutacja: akcja informacyjna o projekcie, deklaracje przystąpienia do projektu
Miejsce zamieszkania: Zalasowa

Opis projektu:

Zainteresowanie młodzieży specyfiką historyczną i kulturową własnego regionu, sięganie do tradycji ludowej, promowanie własnego miejsca zamieszkania. Poznanie własnego dziedzictwa kultury, podniesienie poziomu edukacji kulturalnej, budzenie szacunku wobec tradycji, przygotowanie do twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym i kształtowanie postawy otwartości wobec świata. Pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu, przełamanie stereotypu, że młodzież nic nie robi; ukształtowanie wśród młodzieży aktywnych postaw i umiejętności podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego, rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, logicznego myślenia, pokonywanie barier zamieszkania na wsi. Prezentacje osiągnięć i umiejętności młodzieży, będące jednocześnie obchodami regionalnych i lokalnych uroczystości.

Budżet projektu: 13 150 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Zalasowian

Miejscowość: Zalasowa

Ulica, nr domu i lokalu: św. Walentego 1

Kod pocztowy i Poczta: 33-159 Zalasowa

Województwo: małopolskie

Powiat: tarnowski

Adres strony internetowej: http://zalasowa.pl

Nasze zalasowskie dziedzictwo kulturowe

Tarnowska 1, 33-159 Zalasowa, Polska

Więcej